Licogi 14 báo lỗ sau thuế 234 tỷ đồng trong quý II/2022

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của L14 vẫn tăng 41% so với cùng kỳ lên 117 tỷ đồng. Song, khấu trừ đi các khoản chi phí, doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 234 tỷ đồng, khoản lỗ thuộc về công ty mẹ là hơn 176 tỷ đồng.

Licogi 14 báo lỗ sau thuế 234 tỷ đồng trong quý II/2022 - Ảnh 1

CTCP Licogi 14 (L14) vừa công bố báo tài chính quý II/2022 ghi nhận doanh thu thuần tăng 45% so với cùng kỳ lên gần 88 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp của L14 trong kỳ đạt gần 42 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 7,2 tỷ đồng, dù cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, nhưng quá thấp so với 148 tỷ đồng đã ghi nhận trong quý 1, là lãi đầu tư cổ phiếu.

Chi phí tài chính của L14 tăng rất mạnh lên 402 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẻn vẹn 65 triệu đồng và quý liền trước là 16 tỷ đồng. Chiếm 375 tỷ đồng là dự phòng giảm giá các khoản đầu tư, còn 23,4 tỷ đồng là lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

Kết quả, Licogi 14 lỗ trước thuế gần 367 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 29 tỷ. Trong đó, phần lỗ của công ty mẹ đạt xấp xỉ 238 tỷ đồng, cùng kỳ 2021 L14 đang lãi ròng gần 23 tỷ.

Công ty có thuyết minh, trong quý II, chi phí tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận trích lập dự phòng các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn là 375 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận. Thêm nữa, việc trích lập này liên quan tới khoản mục đầu tư cổ phiếu trên sàn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của L14 vẫn tăng 41% so với cùng kỳ lên 117 tỷ đồng. Song, khấu trừ đi các khoản chi phí, doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 234 tỷ đồng, khoản lỗ thuộc về công ty mẹ là hơn 176 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2022, tổng tài sản của Licogi 14 đạt hơn 793 tỷ đồng, giảm gần 370 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do giảm khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong khi đó, nợ phải trả giảm cũng giảm khoảng 33% so với cuối năm 2021, về mức 274 tỷ đồng, chủ yếu giảm ở khoản nợ vay tài chính ngắn hạn.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 108 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 43,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 150,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 38,8 tỷ đồng.