Licogi 14 (L14) thông tin về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên

L14 cho biết, hiện tại doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định bình thường, không có biến động gì ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Việc cổ phiếu L14 tăng trần 05 phiên liên tiếp nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.

Licogi 14 (L14) thông tin về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên - Ảnh 1

Công ty Cổ phần Licogi 14 (Mã Chứng khoán: L14) vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến việc cổ phiếu L14 tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 16/11 - 22/11.

L14 cho biết, hiện tại doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định bình thường, không có biến động gì ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Việc cổ phiếu L14 tăng trần 05 phiên liên tiếp nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.

"Cổ phiếu L14 được niệm yết và giao dịch minh bạch trên sàn HNX, các nhà đầu tư, các cổ đông quyết định đầu tư do có niềm tin vào doanh nghiệp, phụ thuộc vào tâm lý, cảm xúc trong từng giai đoạn, thời kỳ của thị trường, đồng thời sự can thiệp quyết liệt, điều hành linh hoạt, thích ứng về chính sách kinh tế vĩ mô và chính sách tín dụng tiền tệ của Chính phủ". L14 nêu rõ

Doanh nghiệp cũng khẳng định không bao giờ có tác động làm biến động tăng, giảm cổ phiếu gì làm ảnh hưởng đến thị trường, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và quyền lợi của nhà đầu tư. Công ty cổ phần LICOGI 14 luôn công khai, minh bạch và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Trong quý III/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần gấp đôi cùng kỳ, lên hơn 35 tỷ đồng. Dù giá vốn gấp 3.2 lần cùng kỳ, tăng lên hơn 13 tỷ đồng, nhưng lãi gộp của Công ty vẫn đạt 22 tỷ đồng, tăng 62%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh (45%) còn 1.4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng lên tới 6.2 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ 200 triệu). Các hạng mục chi phí khác đều bật tăng, như chi phí bán hàng (4.1 tỷ đồng, tăng 46%), quản lý doanh nghiệp (44%, lên 1.8 tỷ đồng). Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của L14 còn 8.1 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, L14 báo doanh thu 129 tỷ đồng, tăng 51%, nhưng lỗ 15.6 tỷ đồng. Kết quả này khiến mục tiêu kinh doanh đặt ra tại ĐHĐCĐ 2022 của Công ty (569 tỷ đồng doanh thu và 254 tỷ đồng lãi sau thuế) ngày càng trở nên xa vời, khi chỉ còn 1 quý nữa là hết năm tài chính 2022.

Thời điểm cuối tháng 09/2022, tổng tài sản của L14 giảm nhẹ 3.7%, còn gần 554 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và các khoản tương đương giảm 37%, còn hơn 49 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính giảm 25%, còn 156 tỷ đồng, do Công ty dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn gần 69 tỷ đồng.

Hàng tồn kho thời điểm tăng 30%, đạt gần 156 tỷ đồng, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Về nguồn vốn, nợ phải trả gần như đi ngang so với đầu năm (giảm nhẹ còn 183 tỷ đồng), với nợ ngắn hạn chiếm hầu hết tỷ trọng (171 tỷ đồng, tương đương 93%).