Một cá nhân bị xử phạt do báo cáo không đúng thời hạn khi giao dịch cổ phiếu AGG

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một cá nhân do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 04/8/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 219/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy (Địa chỉ: 31/37 Ấp 4A, Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, ngày 14/01/2020, bà Nguyễn Thị Bích Thủy mua 115.780 cổ phiếu AGG của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia làm tăng khối lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 3.675.000 cổ phiếu AGG (4,9%) lên 3.790.780 cổ phiếu AGG (5,06%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia; ngày 31/3/2020, bà Thủy bán 227.360 cổ phiếu AGG làm giảm khối lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 3.902.360 cổ phiếu AGG (5,2%) xuống 3.675.000 cổ phiếu AGG (4,9%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia.

Tuy nhiên, đến ngày 17/4/2020, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi trở thành cổ đông lớn và khi không còn là cổ đông lớn của bà Nguyễn Thị Bích Thủy.

Như vậy, với hành vi báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy bị xử phạt 31.250.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Tạ Thành