Năm đầu tiên Đất Xanh ghi nhận lỗ lũy kế

Lũy kế cả năm, Đất Xanh ghi nhận 2.891 tỷ đồng doanh thu, giảm 50% so với năm trước; lỗ cổ đông công ty mẹ 432 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên công ty lỗ kể từ khi lên sàn (năm 2009).

Năm đầu tiên Đất Xanh ghi nhận lỗ lũy kế - Ảnh 1

Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với lợi nhuận quý IV và cả năm đều âm.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.014 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 26 tỷ đồng, giảm 95%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 43,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 309,6 tỷ đồng.

Theo lý giải của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh âm của cổ đông công ty mẹ chủ yếu do chưa kịp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các dự án đã triển khai bán thành công.

Lũy kế cả năm, Đất Xanh ghi nhận 2.891 tỷ đồng doanh thu, giảm 50% so với năm trước, lỗ cổ đông công ty mẹ 432 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên công ty lỗ kể từ khi lên sàn (năm 2009).

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Đất Xanh đã tăng 18% so với đầu kỳ lên 23.511 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 51% đạt 10.252 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản, chủ yếu đến từ tồn kho dưới dạng bất động sản dở dang.

Các dự án đang chiếm tồn kho dở dang cao như Opal Boulevard (1.199 tỷ đồng), Gem Riverside (1.558 tỷ đồng) và Gem Sky World (3.553 tỷ đồng). Trong đó, Gem Sky World tăng tồn kho thêm khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2020.

Nợ vay tài chính của Đất Xanh cũng tăng 1.545 tỷ đồng trong năm 2020, lên mức 5.944 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn khoảng 2.068 tỷ đồng và nợ dài hạn là 3.876 tỷ đồng.

Ngô Quang