Nhiệt điện Phả Lại báo lỗ sau thuế 35 tỷ đồng trong quý 3/2021

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính tăng 29%, đạt hơn 29 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng không thay đổi nhiều, ghi nhận 21 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp âm hơn 35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 90 tỷ đồng. 

Nhiệt điện Phả Lại báo lỗ sau thuế 35 tỷ đồng trong quý 3/2021 - Ảnh 1

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã chứng khoán PPC – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021.

Cụ thể, PPC ghi nhận doanh thu đạt 1.049 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, giá vốn bán hàng tăng cao vượt doanh thu khiến lợi nhuận gộp ghi nhận âm 44,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính tăng 29%, đạt hơn 29 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng không thay đổi nhiều, ghi nhận 21 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp âm hơn 35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 90 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 3.346 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 223 tỷ đồng, lần lượt giảm 45% và 56% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế giảm 62%, đạt 223 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch mang về doanh thu 5.658,11 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 414,59 tỷ đồng, giảm 32% và 66% so với thực hiện năm 2020.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của PPC giảm 19,6% so với đầu năm, còn 6.817 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu giảm khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn từ 1.515 tỷ đồng xuống còn 641 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng giảm từ 1.516 tỷ đồng xuống còn 1.068 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của PPC tính đến thời điểm cuối kỳ tăng 27% đạt 954 tỷ đồng do ghi nhận chi phí phải trả ngắn hạn tăng đột biến lên 441 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước ghi nhận ở mức 5,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm 25% xuống còn 4.863 tỷ đồng.

Ngày 22/9 vừa qua, Nhiệt điện Phả Lại đã chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2020. 

Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12,5% (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng/cổ phiếu). Thời gian thanh toán vào ngày 22/10.

Với hơn 320,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Phả Lại sẽ phải chi xấp xỉ 400,75 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối trong năm 2020 cho cổ đông.

Trước đó, Nhiệt điện Phả Lại đã 4 lần tạm ứng cổ tức năm 2020 với tổng tỷ lệ 46,44%. Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 58,94%. Do đó, tổng số tiền doanh nghiệp dành để trả cổ tức năm 2020 sẽ lên đến 1.890 tỷ đồng.

Hiện tại, Công ty TNHH Năng lượng R.E.E (Công ty con của REE) đang là cổ đông lớn nhất tại PPC với số lượng cổ phiếu đang nắm giữ là gần 77,4 triệu cổ phiếu, tương đương 24,14%. Như vậy, cổ đông lớn này dự kiến sẽ thu về hơn 96,7 tỷ đồng từ đợt trả cổ tức còn lại năm 2020 của PPC.