Nhơn Trạch 2 (NT2) dự chi 288 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022

Với hơn hơn 287,8 cổ phiếu đang lưu hành, NT2 sẽ cần chi tương đương 287,8 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Công ty cho biết nguồn thực hiện chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 của Công ty.

Nhơn Trạch 2 (NT2) dự chi 288 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 - Ảnh 1

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2 - sàn HOSE) mới thông báo về việc tạm ứng cổ tức lần 1/2022.

Cụ thể, NT2 sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 31/12. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03.

Như vậy, với hơn hơn 287,8 cổ phiếu đang lưu hành, NT2 sẽ cần chi tương đương 287,8 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Công ty cho biết nguồn thực hiện chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 của Công ty.

Do đang sở hữu hơn 59,3% vốn góp tại NT2 nên dự kiến công ty mẹ PV Power (POW) sẽ thu về khoảng 171 tỷ đồng cổ tức từ NT2.

Năm 2022, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%. Như vậy, Công ty vẫn còn khoảng 144 tỷ đồng cổ tức cần chi trả.

Vào ngày 17/3 tới đây, NT2 sẽ chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức tại TP. HCM vào ngày 19/04 với nhiều nội dung quan trọng.

Trước đó, NT2 công bố đính chính lại một vài chỉ tiêu tài chính đã công bố trong BCTC quý IV/2022. Trong khi chỉ tiêu doanh thu và giá vốn không có biến động đáng kể thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại có thay đổi lớn. Cụ thể, Công ty đã hoàn nhập trích lập dự phòng chi phí quản lý doanh nghiệp với giá trị hơn 198,1 tỷ đồng giúp khoản mục này giảm từ 82,3 tỷ đồng, xuống còn âm 115,8 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng mạnh từ 5,7 tỷ đồng lên 159,8 tỷ đồng, gấp 28 lần con số công bố ban đầu.

Trong quý IV/2022, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận doanh thu đạt 1.923,13 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 5,76 tỷ đồng, giảm 95,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 9,2% về còn 4,4%.

Được biết, theo dữ liệu iBoard SSI, biên lợi nhuận gộp của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch từ quý I/2015 tới nay (niêm yết ngày 12/6/2015), chưa năm nào thấp hơn 4,4%. Trong đó, biên lợi nhuận gộp thấp nhất quý II/2021 với giá trị 4,51%.

Trong kỳ mặc dù doanh thu tăng nhưng tốc độ thấp hơn giá vốn, điều này dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 43,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 65,01 tỷ đồng về 84,81 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 367,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 14,72 tỷ đồng lên 18,73 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 132,9%, tương ứng tăng thêm 5,82 tỷ đồng lên 10,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 283,9%, tương ứng tăng thêm 60,89 tỷ đồng lên 82,34 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm tới 95,2%, nguyên nhân chủ yếu tốc độ tăng giá vốn cao hơn nhiều tốc độ tăng doanh thu. Ngoài ra, chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh.

Luỹ kế trong năm 2022, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận doanh thu đạt 8.785,96 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 729,32 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tăng 10% so với đầu năm lên 7.285,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 2.809,1 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.711,1 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.333,3 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.