NT2 báo lãi năm 2020 đạt 625 tỷ đồng

Lũy kế năm 2020, doanh thu của NT2 ở mức 6.082 tỷ đồng, giảm 21% so 2019; lợi nhuận gộp thu về 895 tỷ đồng, giảm 8%. Khoản thu tài chính sụt giảm tới 63% so với năm 2019, thu về gần 18 tỷ đồng. Điều này chủ yếu đến từ giảm khoản lãi chênh lệch tỷ giá.

NT2 báo lãi năm 2020 đạt 625 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) công bố báo cáo tài chính quí IV/2020. 

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.331 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 203 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,5% lên 21,3%.

Lũy kế năm 2020, doanh thu của NT2 ở mức 6.082 tỷ đồng, giảm 21% so 2019, lợi nhuận gộp thu về 895 tỷ đồng, giảm 8%. Khoản thu tài chính sụt giảm tới 63% so với năm 2019, thu về gần 18 tỷ đồng. Điều này chủ yếu đến từ giảm khoản lãi chênh lệch tỷ giá.

Công ty báo lãi ròng năm 2020 hơn 625 tỷ đồng, giảm 17%, vẫn vượt 1% kế hoạch. Như vậy, lợi nhuận kinh doanh của NT2 tiếp tục đi lùi trong 2020, cũng là năm thứ 6 liên tiếp.

Tính tới 31/12/2020, tổng giá trị tài sản đang ghi nhận 6.400 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 4.184 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.489 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2020, NT2 đã giảm được 1.067 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn về chỉ còn 775 tỷ đồng.

Lan Anh