Phú Thọ: Xã Hoàng Xá duy trì phát triển kinh tế đẩy mạnh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Hoàng Xá là xã miền núi phía nam của huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, diện tích 848, 31ha, dân số 13.833 người, chủ yếu là đồng bào theo Đạo Thiên Chúa. Năm 2022 vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi của đại dịch Covid 19 và tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, trong khi nền kinh tế của địa phương chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp. Song Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hoàng Xá đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, giành được nhiều kết quả tích cực về kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tiến hành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Trụ sở xã Hoàng Xá,Thanh Thủy, Phú Thọ.
Trụ sở xã Hoàng Xá,Thanh Thủy, Phú Thọ.

Ông Đào Công Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá cho biết, kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu, tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 575 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, so với năm 2021 đạt 114,3%, trong đó các nguồn thu từ nông nghiệp; công nghiệp, thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; thu nhập khác đều tăng, thấp nhất là 6 tỷ, cao nhất là 24 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 46,2 triệu đồng/ người /năm, tăng 6,1 triệu đồng /người /năm so với năm 2021. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,0%; Số khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 01 khu (khu 22); 100% số hộ dùng nước hợp vệ sinh, 85% hộ gia đình dùng nước sạch; xử lý rác thải 21/22 khu dân cư (đạt 95,4%); tỷ lệ hộ nghèo còn 2,62%, giảm 0,33% so với năm 2021; xã giữ vững tiêu chí xây dựng NTM ; chính quyền xã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Ông Đào Công Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá.
Ông Đào Công Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá.

Về văn hóa, xã hội, đảm bảo tốt, công tác văn hóa thông tin được triển khai tích cực, kịp thời tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các sự kiện chính trị lớn và các quy định của địa phương để cán bộ và nhân dân biết, thực hiện.Tích cực tuyên truyền về phòng chống dịch covid 19, về phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng làng xã văn hóa mới. Trong năm qua tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm 90,5%, gia đình văn hóa 3 năm liền đạt 87,9 %. Các nhà trường THCS, Tiểu Học và Mầm Non thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, chất lượng ngày càng cao, các nhà trường duy trì trường chuẩn Quốc gia, trường THCS năm 2022 đã đạt trường  chuẩn Quốc gia mức độ 2. 

Một đoạn khu dân cư xã Hoàng Xá.
Một đoạn khu dân cư xã Hoàng Xá.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được duy trì phát triển mạnh mẽ trên cả 22 khu dân cư trong toàn xã, năm 2022 môn bóng đá nam và bóng chuyền hơi nữ của xã đạt giải nhất tại Đại hội TDTT của huyện. Về công tác xây dựng NTM, xã Hoàng Xá tiếp tục củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đồng thời tiến hành xây dựng  khu dân cư 22 đạt tiêu chuẩn, đã có Quyết định công nhận là "Khu nông thôn mới kiểu mẫu".

Trường Tiểu Học Hoàng Xá 2.
Trường Tiểu học Hoàng Xá 2.

Đánh giá thực trạng tiến độ xây dựng NTM nâng  cao của xã Hoàng Xá đã đạt 11/17 tiêu chí, còn lại 6/17 tiêu chí chưa đạt (gồm trường học, cơ sở vật chất văn hóa, CSHT thương mại nông thôn, tổ chức sản xuất, văn hóa, hành chính công).

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023 xã Hoàng Xá tập trung phấn đấu đạt được các mục tiêu chủ yếu đề ra là, đưa tổng thu nhập toàn xã đạt 621 tỷ đồng trở lên để có bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/ người/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%, hộ cận nghèo xuống dưới 2,5%, tiếp tục xây dựng khu 10 trở thành "Khu dân cư kiểu mẫu ".Giữ vững các tiêu chí NTM đã đạt (19/19) tiêu chí, tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2022- 2025 theo kế hoạch đã đề ra. Xây dựng xã Hoàng Xá không ngừng phát triển và đổi mới. 

Trường Sơn - Minh Đông/ VP Tây Bắc