Phú Thọ: Xã Hương Cần đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023

Với những thành tựu nổi bật đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, cùng việc khắc phục có hiệu quả những khó khăn, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã và đang tiếp tục xây dựng và triển khai một số chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, xã hội.

Trụ sở các cơ quan cấp xã Hương Cần khang trang sạch đẹp. Ảnh: Phi Long.
Trụ sở các cơ quan cấp xã Hương Cần khang trang sạch đẹp. Ảnh: Phi Long.

Trao đổi với phóng viên, ông Kiều Duy Hiển - Chủ tịch UBND xã Hương Cần, cho biết: “thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023, ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung triển khai huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND xã thông qua; các chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính có bước chuyển biến tích cực.

Theo ông Hiển cho biết thêm, bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn những khó khăn đó là tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm rét hại, hạn hán kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhiều nguy cơ tiềm ẩn, tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Song được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Sơn và các cơ quan ban hành trong huyện. Sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND và UBND xã, sự phối hợp của MTTQ và các ngành đoàn thế, sự nỗ lực của nhân dân trên địa bàn. Kinh tế xã hội của xã tiếp tục được phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

Ông Kiều Duy Hiển - Chủ tịch UBND xã Hương Cần
Ông Kiều Duy Hiển - Chủ tịch UBND xã Hương Cần. Ảnh: Phi Long.

Cụ thể, kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2023, về chỉ tiêu kinh tế tổng giá trị sản xuất ước đạt 202,5 tỷ đồng (kế hoạch 270 tỷ đồng) đạt 75% so kế hoạch; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4,4 tỷ đồng, đạt 66,6% so kế hoạch 6,6 tỷ đồng; giá trị thu bình quân đầu người ước đạt 24,3 triệu đồng người/9 tháng; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản ước đạt trên 102 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch, tăng 6,5% so với năm 2022 kế hoạch 155 tỷ đồng; thương mại dịch vụ, việc làm, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 100,5 tỷ đồng đạt 87,3% so với kế hoạch 115 tỷ đồng.

Về cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản chiếm 45%; thương mại, dịch vụ, việc làm. Tiểu thủ công nghiệp 55%; chỉ tiêu về xã hội tỷ lệ dân số tự nhiên 1,1%, tỷ lệ trẻ em SDD chiếm 15,7% kế hoạch 15%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 67,1% tổng dân số. Đạt 70,6% kế hoạch; xuất khẩu lao động 15 người; lao động có việc làm tăng thêm 28 người, đạt 70% kế hoạch; xây dựng thêm 2 khu đạt chuẩn nông thôn mới (khu Hem và khu Đồng Tiến); hiện nay đã có Quyết định công nhận khu đạt NTM; chỉ tiêu về môi trường tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh trên 95%; tỷ lệ độ tre phủ rừng 46,5%.

Trong đó, về phát triển kinh tế sản xuất nông nghiệp trồng trọt tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân 316,1 ha; tổng sản lượng cây có hạt đạt 1.273,28 tấn. Bình quân đầu người đạt 153,1 kg/người/6 tháng; diện tích cây bưởi diễn 18,9 ha; tổng diện tích cây chè 7,3 ha đạt 50,6% so với kế hoạch; diện tích cho thu hoạch 7,3 ha bằng 100% năng xuất ước đạt 200 tạ/ha sản lượng ước đạt 146 tấn.

Về chăn nuôi - Thủy sản tình hình chăn nuôi trên địa bàn; tổng đàn trâu bò có xu hướng giảm, đàn gia cầm và đàn lợn được duy trì tương đối ổn định; công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh được triển khai tích cực hiệu quả. Kết quả như sau đàn trâu 457 con đạt 55,4%; đàn bò 471 con đạt 46,1% so với kế hoạch; tổng đàn lợn 4.293 con đạt 91,3% so với kế hoạch; đàn dê 256 con, tăng 33 so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 32.500 con đạt 102% so với kế hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản 7,2 ha, sản lượng ước đạt 18,5 tấn, đạt 60% so với cùng kỳ. Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý và chăm sóc diện tích rừng phòng hộ 732,6 ha; diện tích rừng tự nhiên 671,9 ha...

Phú Thọ: Xã Hương Cần đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1
Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Cư Yên rất khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Phi Long.
Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã Hương Cần rất khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Phi Long.

Cùng với đó, công tác chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục duy trì và củng cố các chỉ tiêu đã đạt chuẩn. Lập quy hoạch báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới, rà soát các tiêu chí theo quy định và tiếp tục xây dựng kế hoạch nông thôn mới đến năm 2024. Đến nay, xã có khu 5 khu được công nhận khu đạt khu nông thôn mới gồm Tân Hương, Đồng Kẹm, Đồng Quán, Lịch 1, Lèo...

Tiếp đó, các tiêu chí xây dựng NTM đến cuối năm 2022 là 13/19, còn 6 tiêu chí chưa đạt. Năm 2023 giảm 2 tiêu chí đó là tiêu chí số 6 văn hóa; tiêu chí số 8 thông tin, truyền thông. Hiện nay đạt 11/19 tiêu chí NTM, còn 8 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 1 quy hoạch; tiêu chí số 2 về đường giao thông nông thôn; tiêu chí số 6 văn hóa; tiêu chí số 8 thông tin, truyền thông; tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất; tiêu chí số 15 về y tế; tiêu chí số 17 về môi trường.

Về công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn được củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn, ban chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch, bổ sung phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trước mùa mưa. Giao Ban chỉ huy quân sự là cơ quan thường trực phối hợp với Ban Công an xã chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng, trang bị sẵn sàng làm nhiệm vụ khi mùa bão lũ xảy ra, phân công cán bộ trược 24/24 giờ để nắm bắt tình hình kịp thời thông báo tới nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 57 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng 3 cơ sở so với năm 2022; thu hút khoảng trên 400 lao động tham gia, ước thu nhập 7,5 tỷ đồng. Khuyến khích đầu tư nâng cấp mở rộng quy mô công suất, đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ chế biến gỗ. Về thương mại số cơ sở thương mại trên địa bàn xã có chợ, siêu thị, cửa hàng buôn bán lẻ...556 hộ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, ước đạt 105 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Dịch vụ giải trí, làm đẹp có 11 hộ, dịch vụ vận tải có 104 hộ; dịch vụ ăn uống có 18 hộ, các dịch vụ khác có 14 hộ. Tổng thu nhập các loại hình dịch vụ ước đạt 3,5 tỷ đồng. Về lao động, việc làm đã được quan tâm chỉ đạo số lao động có việc làm ổn định tại các công ty, khu công nghiệp, các dịch vụ có trên 779 người. Xuất khẩu lao động toàn xã có 95 người đi xuất khẩu lao động các nước, ước thu nhập 17,1 tỷ đồng.

Về xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Hương Cần, UBND xã đã chủ động tham mưu với UBND huyện và các cấp có thẩm quyền huy động các nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật chất, đường giao thông nông thôn được Nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu Hem, nhà văn hóa khu Đồng Tiến giá trị 1,5 tỷ đồng. Nhà lớp học 3 tầng trường THCS có giá trị 6,9 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách xã và xã hội hóa xây dựng nhà để xe UBND xã tổng số tiền trên 40 triệu đồng. Về xây dựng cơ bản ở các khu dân cư 6 tháng đầu năm có 31 hộ xây dựng nhà mới, giá trị 24,5 tỷ đồng, xây dựng các công trình ở các khu dân cư...

Bên cạnh đó, công tác tài chính về tài chính ngân sách tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 4.431.606.106 đồng bằng 66% dự toán. Tổng chi ngân sách 3.825.501.41 đồng; về hoạt động tín dụng - ngân hàng tiếp tục được quan tâm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất cho mọi người dân, các nguồn vốn chính sách ưu đãi về lãi suất cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, được triển khai đầy đủ đúng đối tượng. Dư nợ ngân hàng nông nghiệp 106.8 tỷ đồng. Dư nợ ngân hàng chính sách xã hội 22.3 tỷ đồng.

Phú Thọ: Xã Hương Cần đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 2
Phú Thọ: Xã Hương Cần đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 3
Tuyến đường giao thông trọng điểm chạy qua địa bàn xã Hương Cầu về thị trấn Thanh Sơn thuận tiện cho việc giao thương buốn bán, dịch vụ thương mại phát triển. Ảnh: Phi Long.
Tuyến đường giao thông trọng điểm chạy qua địa bàn xã Hương Cầu về thị trấn Thanh Sơn thuận tiện cho việc giao thương buốn bán, dịch vụ thương mại phát triển. Ảnh: Phi Long.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao trên địa bàn xã Hương Cần tổ chức thành công lễ hội truyền thống Đình Khoang xuân Qúy Mão 2023 trang trọng, an toàn, tiết kiệm đúng với các quy định về tổ chức lễ hội; hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền hoạt động các ngày lễ của đất nước. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền những ngày kỷ niệm của đất nước như Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Qúy Mão, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3...Tuyên truyền nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc các ngày Lễ, kỷ niệm. Phối hợp với phòng văn hóa huyện tổ chức tập luyện cho 70 học viên về bản sắc văn hóa dân tộc Mường tại Đình Khoang. May 35 bộ trang phục dân tốc Mường. Đài truyền thanh xã duy trì việc viết tin, bài phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh xã về các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của xã.

Đối với, lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì tốt việc dạy và học đối với cả 3 cấp học, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu giáo dục trên địa bàn xã. Duy trì trường chuẩn quốc gia. Tổng số học sinh của 3 trường Mần non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 là 1.884 học sinh. Cùng với đó, một số lĩnh vực công tác khác trong 9 tháng năm 2023 trên địa bàn xã Hương Cần đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao so với cùng kỳ năm 2022.

Sức sống nông thôn mới trên địa bàn xã Hương Cần. Ảnh: Phi Long.
Sức sống nông thôn mới trên địa bàn xã Hương Cần. Ảnh: Phi Long.

Đặc biệt, những tháng cuối năm 2023 kinh tế của xã Hương Cần được dự báo tiếp tục duy trì ổn định và phát triển; sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh, dịch vụ; an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tiếp tục còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đó là tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; thời tiết, khí hậu, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có nhiều nguy cơ tiềm ẩn, sẽ ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của xã; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Do vậy Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ngành cần làm tốt công tác lãnh chỉ đọa huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

PHI LONG - MINH ĐÔNG/VPTB