Phục Hưng Holdings sắp phát hành gần 25 triệu cổ phiếu huy động vốn

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 248,7 tỷ đồng sẽ được PHC đầu tư mua cổ phần của CTCP Phú Lâm (sở hữu dự án Thuỷ điện Đắk Sor) từ CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng (70 tỷ đồng).

Phục Hưng Holdings sắp phát hành gần 25 triệu cổ phiếu huy động vốn - Ảnh 1

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã: PHC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thương niên 2021 thông qua.

Theo đó, công ty sẽ phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 8%, tương ứng 100:8. Đồng thời, PHC còn chào bán 12,87 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

Ngoài ra, công ty còn chào bán ra công chúng 10 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm tối thiểu 12.000 đồng/cp.

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 248,7 tỷ đồng sẽ được PHC đầu tư mua cổ phần của CTCP Phú Lâm (sở hữu dự án Thuỷ điện Đắk Sor) từ CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng (70 tỷ đồng).

Dự án này có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, công suất lắp máy 7,5 MW, dự kiến hoàn thành và phát điện vào đầu tháng 6/2021. Nhà máy đã được ký hợp đồng mua bán điện.

Ngoài ra, PHC sẽ chi 56 tỷ đồng để mua cổ phần CTCP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Điện Biên (sở hữu dự án Thuỷ điện Nậm Núa 2). Dự án này có tổng mức đầu tư 218 tỷ đồng và công suất lắp máy là 7,5MW. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 25/2/2020, dự kiến triển khai vào quý 2/2021.

PHC còn chi 42,3 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào công ty liên kết An Phú Hưng để giữ cổ phần chi phối thực hiện các dự án bất động sản do đơn vị này làm chủ đầu tư. Còn lại 80 tỷ đồng, PHC sẽ trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn ngân hàng. 

Kế hoạch của Phục Hưng là bán thành công tối thiểu 70% tổng số cổ phiếu chào bán. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, công ty sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

Lan Anh