PV Power đạt 4.676 tỷ đồng doanh thu trong 2 tháng đầu năm

Tổng sản lượng điện của các nhà máy đạt 2.809,8 triệu kWh, tổng doanh thu ước đạt 4.676,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 410,5 tỷ đồng.

PV Power đạt 4.676 tỷ đồng doanh thu trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 1

PV Power (POW) vừa công bố chỉ số kinh doanh 2 tháng đầu năm 2021 trong buổi họp lãnh đạo ngày 24/2.

Cụ thể, tổng sản lượng điện của các nhà máy đạt 2.809,8 triệu kWh, tổng doanh thu ước đạt 4.676,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 410,5 tỷ đồng.

Lên kế hoạch cho năm 2021, PV Power cho biết sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Công ty dự đảm bảo vận hành sản xuất an toàn, tối ưu hiệu quả tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, tham gia thị trường buôn bán và phấn đấu sản xuất cả năm 2021 vượt mức 21,2 tỷ kWh.

Đối với Nhà máy điện Vũng Áng 1, PV Power sẽ đảm bảo cấp than ổn định, liên tục và dài hạn. Đồng thời, triển khai tốt công tác tiêu thụ tro xỉ, triển khai đàm phán giá điện chính thức sau khi có quyết toán vốn đầu tư dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn và PV Power đã trao đổi, phân tích làm rõ các khó khăn, thách thức mà PV Power phải đối mặt trong quá trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, nhận định các rủi ro và đề ra các giải pháp tháo gỡ.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, kết luận buổi làm việc, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh theo định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới thì sản xuất và kinh doanh điện tiếp tục là một trong những lĩnh vực chính của Petrovietnam. Chính vì thế, Tập đoàn sẽ tập trung các nguồn lực và hỗ trợ cho PV Power phát triển theo các định hướng, mục tiêu đã đặt ra. Với quan điểm, định hướng chiến lược của Tập đoàn như vậy, Tổng giám đốc yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, đơn vị phải bám sát, rà soát thường xuyên những khó khăn, thách thức và đề ra các giải pháp ứng phó để đảm bảo thực hiện kế hoạch.

Kết thúc năm 2020, PVPower ghi nhận doanh thu đạt 29.709 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện trong năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.493 tỷ đồng, giảm 13,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Hà My