Quảng Bình: Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2023

Mặc dù tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng việc triển khai đồng bộ những giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh này tiếp tục phục hồi, phát triển ổn định và đạt được những kết quả tích cực.

Một góc thành phố Đồng Hới nhìn từ trên cao.
Một góc thành phố Đồng Hới nhìn từ trên cao.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng năm 2023 của Quảng Bình ước tính thực hiện 4.421,6 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán địa phương giao và bằng 66,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa thực hiện 3.956,6 tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán địa phương giao và bằng 61,3% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu thực hiện 465,0 tỷ đồng, bằng 93,0% dự toán địa phương giao, vượt 75,5% so với dự toán Trung ương và tăng 181,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10 tháng tỉnh này ước tính thực hiện gần 12.205,2 tỷ đồng, đạt 91,7% dự toán trung ương giao, đạt 85,0% dự toán địa phương giao.

Về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 10 năm 2023, Quảng Bình ước tính đạt 488,5 tỷ đồng, tăng 12,2% so với tháng trước và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 328,7 tỷ đồng, tăng 16,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 97,3 tỷ đồng, tăng 24,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 62,5 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 3.947,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 2.607,2 tỷ đồng, tăng 9,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 972,5 tỷ đồng, tăng 15,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 548,0 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2023 của Quảng Bình cũng tăng nhẹ 0,4% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Quảng Bình tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 4,8% nguyên nhân do những tháng đầu năm trữ lượng thực tế khai thác tại mỏ của ngành khai thác quặng kim loại đạt thấp so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,0%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 16,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất 10 tháng năm 2023 của một số ngành cấp 2 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 76,9%; sản xuất đồ uống tăng 52,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 26,4% tăng 25,6%...

Nguyên nhân một số ngành công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước, do tại thời điểm tháng 10/2022 một số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc sản xuất sản phẩm với sản lượng thấp do không có đơn hàng, sản phẩm tiêu thụ khó khăn.

Đối với các ngành thương mại, dịch vụ, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10/2023, của Quảng Bình ước đạt 3.669,3 tỷ đồng, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ. Hầu hết các nhóm hàng đều giảm so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ, cụ thể: nhóm lương thực, thực phẩm ước đạt 1.362,4 tỷ đồng, giảm 1,1% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ...

Hoài Thanh