Ricons lãi quý III giảm 47%

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Ricons ghi nhận doanh thu 4.723 tỷ, LNST gần 147 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và hơn 28% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Ricons lãi quý III giảm 47% - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu, lợi nhuận tiếp tục giảm lần lượt 24% và 47%, đạt 1.987 tỷ đồng và 54,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 4,82%, giảm so với mức 6,2% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ mảng vật liệu xây dựng giảm sâu đến 70%, doanh thu từ hợp đồng xây dựng giảm mạnh hơn 20%. Lợi nhuận sau thuế quý 3 theo đó còn 54,5 tỷ, giảm gần nửa so với cùng kỳ. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Ricons ghi nhận doanh thu 4.723 tỷ, LNST gần 147 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và hơn 28% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Tính đến thời điểm ngày tổng tài sản cuối kỳ đạt 5.374 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn. Phải thu ngắn hạn của khách hàng cuối kỳ là 2.526 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu kỳ, tương ứng 55% tài sản ngắn hạn. 

Dòng tiền kinh doanh tính đến cuối kỳ dương 382 tỷ đồng, đến từ việc giảm các khoản phải thu 925 tỷ đồng, giảm các khoản phải trả 569 tỷ đồng. Trong đó, ngay từ cuối quý III, các khoản phải thu đã được giảm từ 2 công ty liên quan là Coteccons và Unicons. 

Hà My