SHI hoàn thành huy động 280 tỷ đồng trái phiếu

Tài sản đảm bảo là 38,5 triệu cổ phiếu SHI và toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phiếu như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tức và ngoại trừ quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu

SHI hoàn thành huy động 280 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Quốc tế Sơn Hà (HoSE: SHI) vừa thông báo kết quả chào bán 280 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn tại ngày 28/7/2024 cho một công ty bảo hiểm.

Trái phiếu phát hành là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Tài sản đảm bảo là 38,5 triệu cổ phiếu SHI và toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phiếu như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tức và ngoại trừ quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.  Số tiền huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư dự án. 

Về tình hình kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 39% so với cùng kỳ 2020, đạt gần 3.292 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tại SHI đạt hơn 83 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong 83 tỷ đồng này chiếm hơn 1 nửa thuộc về về công ty mẹ, tương đương mức lãi hơn 57,4 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng nhưng dòng tiền kinh doanh trong kỳ lại đang ở trạng thái âm hơn 292 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 dương hơn 5,5 tỷ đồng. 

Dòng tiền kinh doanh âm chủ yếu do hàng tồn kho tại SHI tại ngày 30/6 tăng từ 1.053 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 1.196 tỷ đồng, tương đương tăng 14%. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 16% lên hơn 2.187 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn tăng mạnh 47% so với đầu năm, lên hơn 154 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm luôn là chỉ báo xấu đối với sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Điều này phản ánh lợi nhuận chỉ ghi nhận trên sổ sách, thực tế vẫn chưa thu được tiền về. Ngoài ra, dòng tiền thuần trong kỳ tại SHI cũng âm hơn 98,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 chỉ âm hơn 60,5 tỷ đồng.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán cho rằng, trong các báo cáo tài chính mà công ty công bố thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể coi là báo cáo quan trọng nhất. Bởi lẽ, báo cáo này chỉ ra được tiền của doanh nghiệp đi đâu về đâu, tại sao làm ăn có lãi mà thường xuyên thiếu tiền.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản tại SHI tại thời điểm cuối tháng 6/2021 tăng 7% so với đầu năm, ghi nhận hơn 4.819 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu gần 1.377 tỷ đồng và nợ phải trả tại SHI hiện đang chiếm tỷ lệ khá cao, ở mức gần 3.443 tỷ đồng. Như vậy, tỷ số nợ phải trả/tổng tài sản của SHI là 71%, lớn gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu (có nghĩa 71% tài sản của doanh nghiệp được tài trợ bởi nợ).

Nợ ngắn hạn phải trả chiếm hơn 3.191 tỷ đồng. Đặc biệt, do tăng cường hoạt động vay nợ khiến tổng số dư vay nợ tài chính tại SHI tăng 18% so với đầu năm, ghi nhận gần 2.392 tỷ đồng, chiếm tới 69% nợ phải trả. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu xấp xỉ gần 2 lần