Sơn La: Phấn đấu mục tiêu đến năm 2030 du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Vừa qua, tỉnh Sơn La vừa công bố quyết định phê duyệt các đề án phát triển và định hướng phát triển các khu du lịch quốc gia, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030 du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Vùng lòng hồ thủy điện trên địa bàn Sơn La thuộc 3 huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La, với diện tích gần 4.000 km2. UBND tỉnh Sơn La vừa có quyết định lập Đề án định hướng phát triển Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành Khu du lịch quốc gia. Ảnh: Phi Long
Vùng lòng hồ thủy điện trên địa bàn Sơn La thuộc 3 huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La, với diện tích gần 4.000 km2. UBND tỉnh Sơn La vừa có quyết định lập Đề án định hướng phát triển Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành Khu du lịch quốc gia. Ảnh: Phi Long

Theo quyết định phê duyệt Đề án phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025, trong 5 điều kiện với 20 tiêu chí, đã có 16 tiêu chí đạt, trong đó 8 tiêu chí đạt ở mức khá. UBND tỉnh Sơn La đề ra nhiều giải pháp, phấn đấu năm 2023 - 2024, lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; năm 2024 - 2025, tổ chức công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sơn La cũng công bố quyết định phê duyệt Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch Quốc gia; với 3 phân khu gồm du lịch biển hồ Quỳnh Nhai, du lịch nghỉ dưỡng Mường La, du lịch gắn với khu bảo tồn thiên nhiên. Mục tiêu đến năm 2024, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được đưa vào danh mục là khu du lịch tiềm năng phát triển thành du lịch quốc gia; năm 2025, định hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La theo hướng thành khu du lịch Quốc gia.

Huyện Mường La phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng ở miền quê Ngọc Chiến. Ảnh: Phi Long
Huyện Mường La phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng ở miền quê Ngọc Chiến. Ảnh: Phi Long

Các mục tiêu, giải pháp với lộ trình cụ thể được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, xác định mục tiêu du lịch của tỉnh đến năm 2030 thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu đến năm 2025 Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; Định hướng quy hoạch du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia.

Cho đến nay, tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế, hình ảnh du lịch Sơn La; xây dựng quy hoạch và tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch phát triển du lịch đảm bảo đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Nam Trứ/ VP Tây Bắc