Tập đoàn GELEX (GEX) mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu gần 200 tỷ đồng

Hai lô trái phiếu của GEX đều có kỳ hạn 3 năm, mỗi lô có 2.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng, được phát hành lần lượt vào ngày 22 và 23/07/2020, đáo hạn vào 22 và 23/07/2023. Được áp dụng lãi cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Từ năm thứ 3, lãi suất là tổng lãi tham chiếu cộng 3,5%/năm.

Tập đoàn GELEX (GEX) mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu gần 200 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị lưu hành gần 200 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu của GEX đều có kỳ hạn 3 năm, mỗi lô có 2.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng, được phát hành lần lượt vào ngày 22 và 23/07/2020, đáo hạn vào 22 và 23/07/2023. Được áp dụng lãi cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Từ năm thứ 3, lãi suất là tổng lãi tham chiếu cộng 3,5%/năm.

Phương án mua lại được áp dụng theo cơ chế thỏa thuận giữa GEX và trái chủ. Cụ thể, GEX sẽ thực hiện công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn, trong khi những trái chủ đồng ý bán lại sẽ gửi công văn xác nhận đồng ý bán. Sau đó, Công ty sẽ tiến hành thanh toán tại ngày mua và thực hiện các thủ tục liên quan khác. Thời gian mua dự kiến bắt đầu từ ngày 28/11/2022 đến khi hết dư nợ trái phiếu.

Trong quý III/2022, Gelex ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu thuần hợp nhất của GELEX là 24.729 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.767 tỷ đồng (hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022), lần lượt tăng 29% và 25% so với cùng kỳ năm 2021. Đóng góp chính vào tổng doanh thu thuần vẫn là nhóm sản xuất kinh doanh thiết bị điện, đạt 12.235 tỷ đồng, chiếm 49% tổng doanh thu. Tiếp đến là: Vật liệu xây dựng đóng góp 7.124 tỷ đồng, chiếm 29%; Cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác đạt 3.097 tỷ đồng, chiếm 13%; Năng lượng và nước sạch là 1.079 tỷ đồng, chiếm 4%; Bất động sản thương mại ghi nhận 1.011 tỷ đồng, chiếm 4%; doanh thu khác đạt 182 tỷ đồng, chiếm 1%.

Tổng tài sản của Gelex tại thời điểm cuối quý 3 đạt gần 54.000 tỷ đồng, giảm 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản giảm chủ yếu ở phần chứng khoán kinh doanh, từ hơn 7.000 tỷ đồng xuống còn hơn 2.300 tỷ đồng. Các khoản phải thu và hàng tồn kho cũng giảm đáng kể.

Phần chứng khoán kinh doanh của Gelex chủ yếu là trái phiếu với hơn 2.200 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thu về hơn 4.000 tỷ đồng tiền gốc đầu tư trái phiếu. Phần cổ phiếu cũng giảm mạnh từ 709 tỷ đồng xuống 108 tỷ đồng, đồng thời phải dự phòng giảm giá hơn 13 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty là gần 33.000 tỷ đồng, giảm hơn 6.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác giảm mạnh. Vay nợ dài hạn cũng giảm đáng kể, từ hơn 13.700 tỷ đồng xuống còn hơn 10.000 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn còn hơn 7.400 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng cộng, Gelex đang có hơn 17.400 tỷ đồng nợ vay, chiếm 32% tổng nguồn vốn.