Tập đoàn Sao Mai chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15%

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% vào 10/10 tới đây, tương đương một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Với khoảng 353,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ASM cần chi 530 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức.

Tập đoàn Sao Mai chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15% - Ảnh 1

Theo đó, với gần 353,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Sao Mai sẽ phải chi khoảng 530 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10, thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 10/10/2022.

Đây là lần chia cổ tức bằng tiền mặt đầu tiên trong 3 năm qua. Năm 2019 và 2020, Tập đoàn Sao Mai chia cổ tức bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 30% và vừa được thực hiện vào đầu năm 2022.

Cũng theo thông tin từ ASM, vào đầu tháng 6/2022, Công ty đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Tuy nhiên, vào ngày 22/9 mới đây, HĐQT Công ty đã thông báo hủy phương án phát hành trên, với lý do kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thị trường không thuận lợi.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, ASM ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.221 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 673 tỷ đồng, tăng lần lượt là 19%, 162% so với cùng kỳ năm ngoái.

ASM cho biết là nhờ hoạt động xuất khẩu cá Fillet trở lại bình thường. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng nhưng tỷ lệ tăng giá vốn lại thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu thuần làm cho lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng.

Năm nay, ASM đặt chỉ tiêu đạt 14.700 tỷ đồng doanh thu và 1.630 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty đã đạt 49% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của công ty tăng 4,7% so với đầu kỳ, đạt khoảng 19.024 tỷ đồng. Tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 2.343 tỷ đồng.

Tiến Hoàng

Từ khóa: