Thanh tra tỉnh Cao Bằng công bố kết luận thanh tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Theo Kết luận số 962/TB-TTr của Thanh tra tỉnh Cao Bằng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã chỉ rõ nhiều sai phạm của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

 

Ông Nguyễn Kiên Cường – Trưởng BQLKKT tỉnh Cao Bằng  
Ông Nguyễn Kiên Cường – Trưởng BQLKKT tỉnh Cao Bằng  

Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng chưa xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, trong thực hiện mua sắm của Văn phòng Ban và các đơn vị thuộc Ban còn có gói thầu thực hiện chưa đầy đủ một trong các thủ tục như: Thiếu văn bản đề xuất nhu cầu mua sắm; không có biên bản bàn giao cho đơn vị hoặc người sử dụng; thực hiện bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngay khi chưa hết thời gian bảo hành sản phẩm.

Ngoài ra, Văn phòng Ban thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 2020 còn chậm. Chưa công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ban nguồn kinh phí, việc phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc, các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách. Vẫn còn có một số chứng từ thiếu các thủ tục như báo giá, thẩm định giá, thanh lý hợp đồng ngay khi nghiệm thu hoàn thành công việc, không thực hiện bảo hành theo hợp đồng…

Trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, Cơ quan thanh tra kết luận còn có những thiếu sót nhất định.

Theo đó, đơn vị thực hiện thiếu khối lượng của các nhà thầu thi công dẫn đến việc thanh toán vượt khối lượng thực tế như: Công tác nghiệm thu thanh toán còn chưa chính xác giữa hợp đồng và thực tế thi công, một số khối lượng có sai sót trong hồ sơ thiết kế, dự thầu, hợp đồng chưa được Chủ đầu tư chủ động phát hiện điều chỉnh giảm trong quá trình nghiệm thu thanh toán. Tổng giá trị sai phạm là 182 triệu đồng, trong đó đã nghiệm thu thanh toán 167 triệu đồng.

Đối với gói thầu xây lắp Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Chu Trinh, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn có vướng mắc do công tác quản lý đất đai còn chồng chéo giữa đất lâm nghiệp nhà nước quản lý và đất của các hộ dân làm ảnh hưởng đến việc thực hiện thi công các gói thầu xây lắp và thời gian hoàn thành dự án. Việc quản lý vốn đã tạm ứng để thi công xây dựng khó khăn và rủi ro khi kéo dài thời gian GPMB công trình.

Theo Kết luận thanh tra những sai phạm nêu trên có trách nhiệm của lãnh đạo Ban và các phòng ban của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng. 

Thanh tra tỉnh Cao Bằng yêu cầu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế. Quy rõ trách nhiệm và tùy theo mức độ vi phạm tiến hành xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. 

Riêng đối với gói thầu xây lắp Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Chu Trinh, Thanh tra tỉnh đề nghị phải có biện pháp quản lý việc sử dụng tiền tạm ứng (hơn 17 tỉ đồng) đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách nhiệm hoàn trả đủ số tiền đã tạm ứng theo quy định.

Đồng thời, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng phải thu hồi số tiền sai phạm hơn 182 triệu đồng của các công trình quyết toán, thanh toán sai vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng ông Nguyễn Kiên Cường có trách nhiệm theo dõi đôn đốc và thu hồi khoản tiền này.

Kết luận về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.  
Kết luận về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.  

 Ngoài những sai phạm tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng mà Cơ quan thanh tra đã chỉ ra. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều gói thầu do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư cũng thường xuyên xuất hiện những nhà thầu “quen mặt” trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Cụ thể, ngày 4/11/2021, ông Nguyễn Kiên Cường – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng ký ban hành quyết định số 1813/QĐ-BQL phê duyệt Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tuyến Hà (địa chỉ Tổ 3, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) trúng thầu gói thầu thi công xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân xã Sóc Hà (huyện Hà Quảng) với giá 2 tỷ 503 triệu đồng. Được biết, gói thầu này có giá 2 tỷ 506 triệu đồng, nhưng qua đấu thầu chỉ tiết kiệm được 3 triệu đồng.

Đến ngày 10/11/2021, ông Nguyễn Kiên Cường tiếp tục ký ban hành quyết định số 1448/QĐ-BQL tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tuyến Hà trúng gói thầu thi công xây dựng công trình mở rộng cơ sở hạ tầng công trình cấp nước sạch thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa. Gói thầu này có giá 2 tỷ 377 triệu đồng và Công ty Tuyến Hà trúng thầu rất sát giá (2 tỷ 375 triệu đồng), chỉ giảm được 2 triệu đồng.

Đáng lưu ý, cả 2 gói thầu trên đều được tổ chức đấu thầu công khai qua mạng nhưng chỉ có duy nhất Công ty Tuyến Hà (tổ 3, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng) tham dự và trúng thầu.

Quay trở lại quá khứ, ngày 3/12/2020 ông Nguyễn Kiên Cường – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cũng ký ban hành quyết định số 1976/QĐ-BQL phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Cao Minh trúng thầu gói thầu thi công xây lắp hạng mục đường nối từ cửa khẩu Trà Lĩnh đến QL4A với giá 6 tỷ 969 triệu đồng.

Tại gói thầu Thi công xây lắp Hệ thống đường giao thông, hạ tầng sân bãi, cấp điện, chiếu sáng; Hệ thống thoát nước công trình thuộc dự án; Hệ thống đường giao thông chính và hạ tầng thiết yếu khác trong khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng mời thầu là 116 tỷ 822 triệu đồng.

Sau đó, Ban lại phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Cao Minh trúng thầu với giá 122 tỷ 032 triệu đồng, như vậy giá trúng thầu điều chỉnh cao hơn 5 tỷ đồng so với giá gói thầu phê duyệt ban đầu.