THD: Lãi ròng năm 2020 gấp 19 lần năm ngoái

Thaiholdings ghi nhận lợi nhuận khác lên mức 1.134 tỷ đồng, trong khi năm 2019 âm 104 triệu đồng.

THD: Lãi ròng năm 2020 gấp 19 lần năm ngoái  - Ảnh 1

CTCP Thaiholdings (HNX: THD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 với doanh thu thuần 1.821 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2019.

Giá vốn chiếm 1.645 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp ở mức 176 tỷ đồng, vẫn gấp 2 lần năm 2019. Kỳ này, chi phí tài chính của Thaiholdings tăng vọt gấp 7,7 lần lên mức 21 tỷ đồng. Tương tự, chi phí quản lý cũng gấp 3,2 lần khi chiếm 27 tỷ đồng.

Ngược lại, Thaiholdings ghi nhận lợi nhuận khác lên mức 1.134 tỷ đồng, trong khi năm 2019 âm 104 triệu đồng. Sau khi trừ thuế, Thaiholdings lãi ròng hơn 909 tỷ đồng, gấp 19 lần năm 2019. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu ghi nhận tới 16.873 đồng, trong khi năm trước chỉ 1.147 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Thaiholdings tăng thêm hơn 9.900 tỷ đồng để lên mức 10.765 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu tăng mạnh khoản mục phải thu ngắn hạn tới 2.802 tỷ đồng, và tài sản dài hạn khác lên 5.726 tỷ đồng (lợi thế thương mại chiếm đột biến 2.114 tỷ đồng).

Vay nợ tài chính ngắn và dài hạn cũng tăng vọt lên lần lượt là 3.075 tỷ và 2.244 tỷ đồng.

Vốn góp chủ sở hữu Thaiholdings cũng tăng vọt từ 604 tỷ đồng lên 2.345 tỷ đồng nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đóng góp 975 tỷ đồng. Dù vốn điều lệ của Thaiholdings vẫn ở mứuc 539 tỷ đồng.

Lan Anh