Thừa Thiên Huế chấp thuận dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ đồng

Ngày 24/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án (thông qua đấu thầu), nhà đầu tư được lựa chọn phải đảm bảo nguồn vốn để triển khai dự án, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư phải đảm bảo tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư dự án.

Thừa Thiên Huế chấp thuận dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ đồng - Ảnh 1

Dự án nhà ở xã hội này tại Thừa Thiên Huế sẽ được triển khai trên diện tích 26,17ha, tổng quy mô dân số khoảng 7.000 người; dự án có diện tích dự kiến sử dụng đất 26,17 ha. Công suất thiết kế khoảng 1.680 lô nhà ở xã hội liền kề thấp tầng. Về cơ cấu, dự án có diện tích đất nhà ở xã hội tối đa 117.600 m2. Diện tích xây dựng nhà ở xã hội tối đa 99.960 m2. Diện tích sàn xây dựng nhà ở tối đa 199.920 m2.

Sản phẩm dịch vụ cung cấp là nhà ở xã hội liền kề thấp tầng với số lượng 1.680 căn. Quy mô dân số khoảng 7.000 người. Dự án có tổng mức đầu tư 1.430,3 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 1.416 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 14,29 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu đầu tư xây dựng mới nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội và đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập và người lao động. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho đô thị Phong Điền trong tương lai.

Tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm bên mời quan tâm. Tổ chức lập, trình phê duyệt hồ sơ mời quan tâm; thông báo mời quan tâm, tổ chức đánh giá hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả mời quan tâm và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Về tiến độ thực hiện, dự án được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn dự án và các công trình nhà ở xã hội liền kề thấp tầng với số lượng dự kiến 1.088 căn tại vị trí Lô đất OXH 1 đến OXH 30 (theo ký hiệu trong bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô được duyệt). Thời gian thực hiện 60 tháng, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Giai đoạn 2, đầu tư hoàn thiện các công trình nhà ở xã hội liền kề thấp tầng với số lượng 592 căn, tại vị trí Lô đất OXH 31 đến OXH 45 (theo ký hiệu trong bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô được duyệt). Thời gian thực hiện không quá 48 tháng, kể từ ngày cấp phép xây dựng cho giai đoạn 2./.

Bùi Quốc Dũng