Thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng kinh tế

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh: Để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần tập trung thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực chính, bao gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng.

Đầu tư

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng tăng 5,9%, trong đó vốn đầu tư của khu vực nhà nước tăng 15,1%, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt 51,38% kế hoạch. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy đầu tư đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  Để tiếp tục thúc đẩy đầu tư, cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng kinh tế - Ảnh 1

Xuất khẩu

Xuất khẩu 9 tháng đạt 21,68 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua. Xuất khẩu đang tiếp tục xu hướng tích cực và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, cần tập trung phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 2,2% so với cùng kỳ. Tiêu dùng đang dần phục hồi và có xu hướng tăng trưởng tích cực. Để tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng, cần tạo điều kiện cho người dân tăng thu nhập, nâng cao sức mua.

Giải pháp thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng

Việc thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ quan trọng để Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng, Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu như:

- Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, hài hòa giữa các chính sách, nhất là các chính sách tài khoá, tiền tệ.

- Thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng về đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng.

- Tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu.

- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chú trọng tận dụng thời cơ, phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi.

- Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh. 

Thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong thời gian tới. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi và phát triển bền vững.

Bảo Anh 

Từ khóa:
#h