Thủy sản Minh Phú (MPC) chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 23%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1

Về phương án thưởng cổ phiếu, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 200 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 để thưởng cho cổ đông. Vốn điều lệ sẽ gấp đôi lên gần 4.000 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC riêng kiểm toán 2021.

Thủy sản Minh Phú (MPC) chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 23%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 - Ảnh 1

Tập đoàn thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, công ty sẽ thanh toán cổ tức năm trước bằng tiền mặt theo tỷ lệ 23%, tức mỗi cổ phiếu nhận thêm 2.300 đồng vào ngày 23/12. Như vậy công ty sẽ chi khoảng 460 tỷ đồng để trả số cổ tức trên. 

Về phương án thưởng cổ phiếu, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 200 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 để thưởng cho cổ đông. Vốn điều lệ sẽ gấp đôi lên gần 4.000 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC riêng kiểm toán 2021.

Lần gần nhất công ty tăng vốn là chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến từ Nhật Bản – Mitsui & Co với giá 50.631 đồng/cp vào năm 2019. Nhờ vậy mà công ty có thặng dư vốn cổ phần lớn 2.361 tỷ đồng. Như vậy, Minh Phú dùng gần hết thặng dư vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 2019 để thưởng cho cổ đông.

Trong quý II/2022 vừa qua, đơn vị kinh doanh thủy sản ghi nhận 2.701 tỷ đồng doanh thu, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 10% xuống 2.297 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận gộp tăng 21,4% lên 389,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 945% (gấp 10,4 lần) lên 205,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 82% lên 191,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng đạt 161,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệ đạt 58,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 28,3% và 145% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận khác giảm 80% xuống 288 triệu đồng. Kết thúc quý II/2022, Minh Phú báo lãi 196,2 tỷ đồng tăng 157% (gấp 2,5 lần) so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu MPC đạt 4.850 tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 291,4 tỷ tăng 63% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của MPC đến cuối tháng 6 đạt 9.987 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 55,4% với 5.531 tỷ đồng (tăng 22,7% so với đầu năm); hàng tồn cho tăng 83% lên 1.879 tỷ đồng; phỉa thu ngắn hạn khách hàng đạt 2.956 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 63% lên 4.820 tỷ đồng, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 43% lên 2.067 tỷ đồng (tăng 60% so với cđầu năm); phải trả người bán ngắn hạn đạt 2.129 tỷ đồng, tăng 40,7% so với đầu năm).