Tổng cục Hải quan: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và thất thu thuế

Triển khai Công văn số 06/BCĐ389-ĐVTT của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và thất thu thuế trong thời gian tới, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo tới Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Quản lý rủi ro và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo đó, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là ma tuý, vũ khí, chất nổ và các mặt hàng cấm khác có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn cộng đồng, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn; triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hoá xuất nhập khẩu, hành lý, phương tiện xuất nhập cảnh theo tuyến, địa bàn, mặt hàng, đối tượng trọng điểm. Bên cạnh đó, tập trung trọng tâm vào các mặt hàng cấm, ma tuý, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế, hàng xuất nhập khẩu có điều kiện....; loại hình xuất nhập khẩu như gia công, sản xuất xuất khẩu, đầu tư, vận chuyển độc lập, hàng hoá tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh, quà biếu, quà tặng, phi mậu dịch và hàng hoá gửi kho ngoại quan...

Thứ hai, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Quản lý rủi ro, Vụ Thanh tra - Kiểm tra tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá, phân tích rủi ro đối với các mặt hàng có nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro về giá, xuất xứ, đặc biệt là các mặt hàng có kim ngạch lớn, có thuế suất cao, trị giá cao, mặt hàng xuất nhập khẩu có điều kiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại hoặc chuyển cho đơn vị có chức năng, thẩm quyền xử lý theo quy định.

Thứ ba, các đơn vị đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan thuế, công an, biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường.... để xác minh nguồn gốc hàng hoá, hồ sơ hải quan, nắm bắt, trao đổi thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, trốn thuế, gian lận hoàn thuế GTGT.....; Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) để xác minh các giao dịch đáng ngờ như buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thứ tư, chú trọng đến công tác truyền thông, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về mối nguy hại của hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả, trốn thuế để mọi công dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che, không làm ngơ đối với hoạt động này.

Thứ năm, tiếp tục triển khai Công văn số 4512/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa; Công văn số 5346/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Kế hoạch chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế; Chỉ thị số 479/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu thuế trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.../.

Tang vật 270 tấn dầu FO do Hải đội 3 – Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ ngày 02/4/2023
Tang vật 270 tấn dầu FO do Hải đội 3 – Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ ngày 02/4/2023