Việt Nam vẫn đang là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài

Trong 2 tháng đầu năm 2023 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 3,1 tỷ USD, trong đó vốn đăng ký mới đạt 1,76 tỷ USD, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam vẫn đang là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài - Ảnh 1

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/2/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước đạt gần 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 2,55 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhận xét về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI giảm so với cùng kỳ, song đã được cải thiện hơn. Đó là chỉ còn giảm 4,9% so với cùng kỳ, tăng 11,4 điểm phần trăm so với tháng 1/2023.

Tuy tổng vốn FDI đăng ký giảm so với cùng kỳ năm 2022, nhưng điểm tích cực là trong tháng 1/2023 có 153 dự án được cấp mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 1/2022, Việt Nam thu hút được 103 dự án FDI được cấp phép mới, với số vốn đăng ký đạt 388 triệu (USD), tăng 119,1% về số dự án và giảm 70,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Vì vậy, kết quả thu hút các dự án mới trong tháng 1/2023 được đánh giá là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội cho Việt Nam trong năm 2023 khi nhiều dự báo cho thấy Việt Nam có thể thu hút 36 - 38 tỷ USD.

Trong số các dự án FDI được cấp mới, những dự án liên quan đến lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác có tỷ lệ vốn đăng ký lớn nhất, đạt 651,9 triệu USD, chiếm 54,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 2,17 tỷ USD, chiếm 70,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, với tổng vốn đầu tư gần 396,9 triệu USD, chiếm hơn 12,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn, bán lẻ; vận tải kho bãi với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 202,1 triệu USD và gần 141,9 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2023 có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, trong đó Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 767,6 triệu USD, chiếm 63,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; Trung Quốc xếp thứ 2 với 198,2 triệu USD, chiếm 16,4%.