VSC báo lãi quí III đạt 78 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Viconship ghi nhận doanh thu thuần, giảm 9% còn lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 19% lên 177 tỉ đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần 4 quí gần nhất đạt 4.753 đồng.

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) vừa công bố báo cáo tài chính quí III, với doanh thu đạt 429 tỉ đồng, giảm 6,3% so với cùng kì, toàn bộ doanh thu đến từ mảng cung cấp dịch vụ.

VSC báo lãi quí III đạt 78 tỷ đồng - Ảnh 1

Lãi gộp giảm 6% còn 110 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp ở mức 25,6%, tăng so với con số 25,5% cùng kì năm ngoái. Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp lần lượt giảm 96%, 8% và 6%.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 78,2 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo đó đạt 64,4 tỉ đồng, giảm 1% so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Viconship ghi nhận doanh thu thuần, giảm 9% còn lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 19% lên 177 tỉ đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần 4 quí gần nhất đạt 4.753 đồng.

Năm 2020, Viconship dự kiến duy trì mức chia cổ tức 20%. Công ty dự kiến doanh thu năm 2020 khoảng 1.550 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 266 tỉ đồng. Như vậy, qua 9 tháng, công ty đã hoàn thành 79% và 91% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Viconship là 2.468 tỉ đồng, tăng 75 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 247 tỉ đồng, chiếm 10% cơ cấu tài sản.

Huy Đức