Xã Hoằng Đức - Thanh Hóa: Quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu

Phong trào xây dựng làng văn hóa trên địa bàn huyện Hoằng Hóa trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - khóa VIII của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phong trào xây dựng làng văn hóa trên toàn địa bàn huyện Hoằng Hóa đang nhận được sự quan tâm và thực hiện mạnh mẽ từ các cấp, ngành, địa phương. Xây dựng làng văn hóa không chỉ là một mục tiêu mà còn là giải pháp quan trọng để tạo dựng môi trường sống văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Bằng việc phát triển các hoạt động văn hóa truyền thống và hiện đại, làng văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc mà còn xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, hạn chế sự tác động của tệ nạn xã hội.

Xã Hoằng Đức - Thanh Hóa: Quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 1
Cổng làng Mỹ Đà, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 
Cổng làng Mỹ Đà, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

Các hoạt động như tổ chức lễ hội truyền thống, giáo dục về văn hóa đạo đức, khuyến khích nghệ thuật dân gian, xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao, giải trí… đều được đẩy mạnh để tạo ra không gian sống văn hóa, thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy các hoạt động xã hội hóa, xây dựng cộng đồng văn minh cũng là một phần quan trọng trong việc đẩy lùi những vấn đề xã hội như ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình… Nhờ có một môi trường sống văn minh và cộng đồng đoàn kết, các cư dân tại huyện Hoằng Hóa có thể cùng nhau xây dựng một môi trường sống tốt đẹp, an toàn và phát triển bền vững trong thời đại hiện nay.

Với ý nghĩa quan trọng đó, xã Hoằng Đức đã tập trung vào cả chất lượng và chiều sâu của phong trào xây dựng làng văn hóa. Để đạt hiệu quả cao trong công tác này, cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng của xã Hoằng Đức đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và phát huy các mô hình hoạt động văn hóa hiệu quả ở các địa phương lân cận.

Trọng tâm của các hoạt động là việc xây dựng và thực hiện quy ước, hướng ước nhằm thúc đẩy nếp sống văn hóa trong các hoạt động như cưới hỏi, lễ tang, lễ hội. Ngoài ra, xã còn chú trọng đến việc xây dựng tinh thần đoàn kết, sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư. Bằng cách này, họ thúc đẩy sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, góp phần tạo nên một môi trường sống văn minh và an toàn.

Đặc biệt, thông qua những buổi sinh hoạt văn hóa định kỳ, các thành viên cộng đồng không chỉ học hỏi về các phương pháp kinh tế hiệu quả mà còn trao đổi về các vấn đề quan trọng như phòng chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội. Điều này góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững các tiêu chí và giá trị của làng văn hóa.

Xã Hoằng Đức - Thanh Hóa: Quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 2
Xã Hoằng Đức - Thanh Hóa: Quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 3

Những nỗ lực này không chỉ giúp xã Hoằng Đức phát triển một cách bền vững mà còn mang lại sự tiến bộ toàn diện cho cộng đồng dân cư, thể hiện sự tự hào về văn hóa dân tộc và lòng yêu thương, sự chia sẻ giữa các thành viên trong cộng đồng.

Tại xã Hoằng Đức, đến nay cả 7/7 thôn, làng đều đã được công nhận làng văn hóa, trong đó có 3 làng văn hóa tiêu biểu như làng Mỹ Đà, Cự Đà và Nội Tý. Nhờ vào sự quyết tâm của người dân trong làng và sự chỉ đạo quan tâm từ cấp ủy, chính quyền địa phương, làng Mỹ Đà đã được công nhận là làng văn hóa tiêu biểu. Các tiêu chí của làng văn hóa đã được duy trì và không ngừng nâng cao từ khi công nhận đến nay.

Việc xây dựng làng văn hóa tại địa phương đã đem lại nhiều hiệu quả rõ rệt, như hạn chế các tệ nạn xã hội và tăng cường đoàn kết trong cộng đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đặc biệt là lễ hội Kỳ Phúc hàng năm của làng được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Điều này không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các nét đẹp của văn hóa truyền thống mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Đồng thời, từ việc xây dựng làng văn hóa, nhiều hạng mục và thiết chế văn hóa của làng như cổng làng, nhà văn hóa, công trình tôn tạo đền Đồng Cổ đã được chính quyền địa phương và người dân đồng tình hỗ trợ xây dựng. Đây là những nỗ lực chung để giữ gìn và truyền tải các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ sau, đồng thời khẳng định vị thế và danh tiếng của xã Hoằng Đức trong việc phát triển và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Xã Hoằng Đức - Thanh Hóa: Quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 4
Xã Hoằng Đức - Thanh Hóa: Quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 5
Đền Thờ Đồng Cổ làng Mỹ Đà
Đền Thờ Đồng Cổ làng Mỹ Đà

Là một trong hai địa điểm thờ thần Đồng Cổ ở xứ Thanh, Di tích quốc gia đền Đồng Cổ làng Mỹ Đà, xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa) được gắn liền với huyền tích “Đồng Cổ đại vương”, được xem như một linh ứng phù trợ các triều đại phong kiến trong lịch sử chống giặc ngoại xâm và bảo vệ non sông gấm vóc của đất nước. Đi qua thời gian với những thăng trầm của lịch sử, đền Đồng Cổ đã được người dân địa phương giữ gìn và tôn tạo, bày tỏ niềm tin tâm linh cùng sự tôn kính sâu sắc dành cho vị thần tối linh.

Vào thời vua Lý Thái Tông, ông đã ra sắc chỉ cho người dân trang Mỹ Cụ (tên cũ của làng Mỹ Đà) dựng đền thờ trên nền đất có hình hoa sen, nơi trước đó đã từng lập đàn tế và phong mỹ tụ “Thượng đẳng phúc thần”, cấp tiền cho nhân dân địa phương quanh năm hương khói phụng thờ.

Do đó, ngoài tên gọi Đền Thần Đồng Cổ, di tích này còn được biết đến với hai tên gọi khác là Đền Thành Hoàng Bảo Hựu và Liên Hoa Linh Từ. Theo người dân địa phương, tên gọi Liên Hoa Linh Từ bắt nguồn từ địa thế của làng cũng như vị trí ngôi đền tọa lạc giống như đóa hoa sen, là biểu tượng của sự thanh cao và linh thiêng. Sự hiện diện của đền Đồng Cổ tại làng Mỹ Đà không chỉ là một biểu tượng về di sản văn hóa mà còn là nơi thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa người dân với quá khứ lịch sử và niềm kiêu hãnh về truyền thống dân tộc.

Xã Hoằng Đức - Thanh Hóa: Quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 6
Đời sống người dân được nâng cao – Nhà cửa xây dựng khang trang
Đời sống người dân được nâng cao – Nhà cửa xây dựng khang trang

Thông qua phong trào xây dựng làng văn hóa, phố văn hóa đã tạo khí thế thi đua sôi nổi ở địa phương; khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát huy dân chủ ở cơ sở. Phong trào cũng góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội và loại bỏ những hủ tục. Đặc biệt, từ mục tiêu xây dựng làng văn hóa, nhiều giá trị văn hóa phi vật thể của các địa phương đã được duy trì và phát huy. Các hoạt động văn hóa truyền thống, nghệ thuật dân gian và các lễ hội địa phương không chỉ được bảo tồn mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần làm giàu thêm di sản văn hóa cho cộng đồng và quý giá hóa nguồn lực văn hóa của đất nước.

Kết quả đạt được từ phong trào xây dựng làng văn hóa của làng Mỹ Đà đã góp phần tạo dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần dân chủ và tinh thần làm chủ của người dân. Đồng thời, góp phần nhân lên những giá trị văn hóa đẹp trong đời sống cộng đồng. Đặc biệt là thuần phong mỹ tục, tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết, nhân ái, nếp sống văn minh được gìn giữ và vun đắp.