Xây dựng Tiền Giang tạm ứng cổ tức đợt 3/2020

Với hơn 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Xây dựng Tiền Giang sẽ chi khoảng 22 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào 7/4/2021.

Xây dựng Tiền Giang tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 - Ảnh 1

HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán THG) vừa công bố nghị quyết việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, danh sách cổ đông dự kiến chốt vào ngày 19/3/2021 tới đây. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 19/4 tại tòa nhà văn phòng TICCO.

Về vấn đề tạm ứng cổ tức, công ty thực hiện chi tạm ứng đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng).

Với hơn 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Xây dựng Tiền Giang sẽ chi khoảng 22 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào 7/4/2021.

Năm 2020 THG đạt 1.781,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 37,6% so với năm 2019. Doanh thu của Công ty tăng trưởng chủ yếu do doanh thu lĩnh vực bất động sản tăng 104% lên 274,4 tỷ đồng; doanh thu bán vật tư hàng hóa, thành phẩm tăng 38,3% lên 1.217,3 tỷ đồng,  doanh thu thi công công trình xây dựng tăng nhẹ 3,6% lên 281,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 167,4 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2019. Như vậy kết thúc năm, THG đã hoàn thành vượt 27% mục tiêu doanh thu và vượt tới 45,6% mục tiêu về lợi nhuận.

Hà My