Xử phạt một nhà đầu tư do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một nhà đầu tư vì đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 224/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Tuyết Mai (địa chỉ: Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội).

Theo đó, bà Phạm Thị Tuyết Mai bị phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, bà Phạm Thị Tuyết Mai là người liên quan với ông Phạm Văn Khương - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes, mã chứng khoán VHM, bán 87.180 cổ phiếu VHM vào ngày 25/10/2018 nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch