Xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt khoảng 150 nghìn tấn trong tháng 2/2023

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ước tính xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2 đạt khoảng 150 nghìn tấn, trị giá 212 triệu USD, tăng 11,2% về lượng và tăng gần 16% về trị giá so với tháng 1; còn so với cùng kỳ năm ngoái tăng 47,8% về lượng và tăng 16,6% về trị giá.

Xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt khoảng 150 nghìn tấn trong tháng 2/2023 - Ảnh 1

Theo đó, Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su đạt khoảng 285 nghìn tấn, trị giá 394 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và giảm hơn 23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá xuất khẩu cao su bình quân ở mức 1.411 USD/tấn, tăng 4,2% so với tháng trước, nhưng giảm hơn 21% so với tháng 2/2022.

Trong tháng 1/2023, các chủng loại cao su xuất khẩu chủ yếu là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280), Latex, SVR 10, SVR 3L, SVR CV60, cao su tổng hợp...

Trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 69,5% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 93,7 nghìn tấn, trị giá 127,4 triệu USD, giảm 52% về lượng và giảm 52,2% về trị giá so với tháng 12/2022; so với tháng 1/2022 cũng giảm 26,8% về lượng và giảm 42,7% về trị giá.

Về thị trường xuất khẩu, thị trường Trung Quốc chiếm 99,9% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 93,65 nghìn tấn, trị giá hơn 127 triệu USD, giảm gần 52% về lượng và giảm 52,2% về trị giá so với tháng 12/2022;ấo với tháng 1/2022 cũng giảm 26,6% về lượng và giảm 42,6% về trị giá.

Bên cạnh đó, giá xuất khẩu, tháng 1/2023, phần lớn giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su đều giảm mạnh so với tháng 1/2022, trong đó đáng chú ý như: SVR 10, RSS3, RSS1, SVR 20, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280, SVR CV50...