Y khoa Hoàn Mỹ lãi sau thuế hơn 633 tỷ đồng trong năm 2023

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 2023 là năm Y khoa Hoàn Mỹ - chủ quản Bệnh viện Hoàn Mỹ - ghi nhận mức lãi cao nhất trong 3 năm công bố thông tin. Với mức lãi sau thuế trên 633 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày công ty có lời khoảng 1,73 tỷ.

Y khoa Hoàn Mỹ lãi sau thuế hơn 633 tỷ đồng trong năm 2023.  
Y khoa Hoàn Mỹ lãi sau thuế hơn 633 tỷ đồng trong năm 2023.  

Theo đó, năm 2023, Y Khoa Hoàn Mỹ báo lãi sau thuế 633 tỷ đồng, tăng 31,1% so với khoản lãi ròng năm 2022 (483 tỷ đồng). Tương ứng hiệu quả sử dụng vốn (ROE) năm 2023 là 32%, con số này ở năm 2022 là 34%.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Y Khoa Hoàn Mỹ là gần 2.004 tỷ đồng, tăng 42% so với hồi đầu năm (1.411 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 3,63 lần xuống 2,06 lần, tương ứng dư nợ phải trả của doanh nghiệp là 4.128 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.400 tỷ đồng.

Số dư nợ trái phiếu kể trên tương ứng với lô trái phiếu HMGH1825001 mà Y Khoa Hoàn Mỹ đang lưu hành. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 05/10/1018, với giá trị 1.400 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. Sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 05/10/2025.

Theo dữ liệu từ HNX, trong năm 2023, Y Khoa Hoàn Mỹ đã tất toán thành công lô trái phiếu HMGH1823001 với giá trị 930 tỷ đồng.

Được biết, CTCP Y khoa Hoàn Mỹ thành lập năm 2007, còn được biết đến là Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. Cập nhật trên website Hoàn Mỹ cho biết Công ty hiện sở hữu với mạng lưới gồm 13 bệnh viện (như Hoàn Mỹ Sài Gòn, Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ, Quốc tế Hạnh Phúc, Hoàn Mỹ Bình Dương, Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, Hoàn Mỹ Vạn Phúc, Hoàn Mỹ Bình Phước, Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Hoàn Mỹ Vinh…) và 3 phòng khám, tổng quy mô hơn 2,900 giường bệnh.

Y khoa Hoàn Mỹ hiện do bà Nguyễn Thị Châu Loan làm Tổng Giám đốc. Trước đó, Hoàn Mỹ từng được một số cá nhân quốc tịch nước ngoài đứng tên doanh nghiệp như ông Low Tzeh Shyian Russell (quốc tịch Singapore) - Chủ tịch HĐQT, ông Miao Yin-Wei Philip (quốc tịch Anh) - Thành viên HĐQT, ông Sofiane Hemici (quốc tịch Pháp) - Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Hạnh Vinh - Thành viên HĐQT, ông Vu Kim Hoan (quốc tịch Mỹ) - Tổng Giám đốc.

Trong lần thay đổi vốn gần nhất của Hoàn Mỹ vào tháng 04/2020, Công ty giảm vốn điều lệ từ 757.35 tỷ đồng còn 392.35 tỷ đồng. Trong đó, 99.984% vốn điều lệ do nước ngoài nắm giữ với ba cổ đông là Hoan My SPV3 Limited (trụ sở tại British Virgin Island) nắm 44.375%, Hoan My SPV2 Limited (Cayman Island) nắm 16.062%, Hoan My SPV1 Pte.Ltd (Singapore) nắm 39.511%; còn lại là vốn tư nhân 0.052%.

Công ty cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ, còn được biết đến là Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, hiện sở hữu với mạng lưới gồm 15 bệnh viện (như Hoàn Mỹ Sài Gòn, Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ, Quốc tế Hạnh Phúc, Hoàn Mỹ Bình Dương, Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, Hoàn Mỹ Vạn Phúc, Hoàn Mỹ Cửu Long, Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Hoàn Mỹ Vinh…) và 6 phòng khám, tổng quy mô hơn 2.900 giường bệnh.

Tiến Hoàng