Bamboo Capital lên tiếng về cổ phiếu BCG tăng trần 5 phiên
Trong văn bản giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, BCG nhận định giá, cổ phiếu tăng trần là do cung cầu trên thị trường. Yếu tố tác động này do thị trường quyết định và nằm ngoài kiểm soát của công ty. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của BCG vẫn diễn ra ...
Navico (ANV) dời ngày thành toán 132 tỷ đồng cổ tức năm 2021

Doanh nghiệp thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021 từ ngày 1/12/2022 sang ngày 27/4/2023, trễ ...

Tập đoàn FPT lãi 4.500 tỷ đồng sau 10 tháng kinh doanh

Trong cơ cấu kinh doanh, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ ...

Dabaco Việt Nam chuẩn bị nhận chuyển nhượng 3,91% cổ phần của Chế biến thực phẩm Dabaco

Dabaco Việt Nam dự kiến nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phần, trị giá theo mệnh giá 9 tỷ đồng, tương ...

May Sông Hồng (MSH) dự chi 188 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2022

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính, May Sông Hồng sẽ chi tương đương hơn 187,5 tỷ ...

Bất động sản Phát Đạt (PDR) bổ sung tại sản đảm bảo bằng Dự án Chung cư 239

PDR bổ sung quyền sở hữu và quyền khai thác tài sản thuộc Dự án Chung cư 239 Cách mạng tháng Tám, ...

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Mã: PLX) chuẩn bị nhận 77 tỷ đồng cổ tức từ PLC

Với gần 80,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp phải chi khoảng 97 tỷ đồng trả cổ tức. Thời ...

Vocarimex (VOC) thành viên của Kido (KDC) thoái vốn tại Calofic

HĐQT thống nhất tái cấu trúc khoản đầu tư tài chính tại Calofic và chuyển nhượng 24% cổ phần cho ...

Xây dựng số 18 (L18) dừng triển khai phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Công ty dừng phát hành số lượng cổ phiếu dự kiến là 3.049.322 cổ phiếu, tương ướng với 8% trên số ...

Tập Đoàn KIDO (KDC) lên phương án phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu ESOP

Đối tượng phát hành gồm thành viên HĐQT, người quản lý, cán bộ công nhân viên toàn tập đoàn theo ...

Chứng khoán Bản Việt (VCI) thông qua Nghị quyết mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu

Tổng Giám đốc Tô Hải hoặc Phó Tổng Giám đốc Đinh Quang Hoàn được giao thực hiện các công việc có ...

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi 107 tỷ đồng trong tháng 10/2022

Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.650 tỷ đồng. Trong đó, ngành ...