Hà Tĩnh: 7 tháng đầu năm 2023 tổng thu ngân sách nội địa đạt hơn 5.000 tỷ đồng

Với tình hình chưa ổn định do tác động của đại dịch COVID-19, để hoàn thành kế hoạch 8.000 tỷ đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực cố gắng để tăng thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm.

Theo thống kê của Cục Thuế, trong 7 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách nội địa đạt hơn 5.000 tỷ đồng.
Theo thống kê của Cục Thuế, trong 7 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách nội địa đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo thống kê của Cục Thuế, trong 7 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách nội địa đạt hơn 5.000 tỷ đồng, chỉ bằng 63% kế hoạch được giao (8.000 tỷ đồng) và 89% so với cùng kỳ năm 2022 (5.550 tỷ đồng).

Trong đó, mảng tiền sử dụng đất chỉ đạt 800 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch được giao. Tính riêng thuế, phí, khấu trừ mảng sử dụng đất, tổng số thu đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng chú ý là sự tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm chủ yếu đến từ các khoản thu đột biến ngoài dự kiến. Một số khoản như thuế từ khu vực đầu tư nước ngoài, truy thu sau thanh tra, thuế nhà thầu và thuế GTGT từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã đóng góp 1.530 tỷ đồng. Ngoài ra, việc thu nợ ngoại quốc doanh, thu hồi đất trồng lúa đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đền bù cũng góp phần tạo nên con số thu đột biến này.

Các dự án lớn hiện chưa thể đóng góp như kỳ vọng, cộng với các gói hỗ trợ và miễn giảm thuế của Chính phủ cũng đã ảnh hưởng đến thu ngân sách trong 7 tháng qua như dự án bia của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, Nhà máy Sản xuất pin VinES của Tập đoàn Vingroup và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Hiện nay, nhiều sắc thuế còn đạt kết quả thấp như: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước (đạt 45% kế hoạch HĐND tỉnh giao); thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 37% kế hoạch HĐND tỉnh giao); thu lệ phí trước bạ (đạt 39% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Đặc biệt, một số huyện như: Nghi Xuân, Đức Thọ, Lộc Hà, dù đã qua hơn nửa chặng đường năm 2023 nhưng thu ngân sách vẫn chưa đạt 40% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong bối cảnh thách thức của năm 2023, việc triển khai một chiến lược tăng thu ngân sách có sự kết hợp giữa các giải pháp hiện thời và dự tính dài hạn là điều cần thiết để đảm bảo sự bền vững và ổn định trong tài chính tỉnh Hà Tĩnh. Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã xác định một số nhiệm vụ cấp bách để tăng thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm.

Đa dạng hóa nguồn thu, chuyển từ việc dựa quá nhiều vào các khoản thu đột biến đến việc tăng cường thu ngân sách từ các nguồn thuế, phí thông thường như thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo rằng việc kiểm tra và kiểm soát được thực hiện một cách nghiêm túc, ngăn chặn các hoạt động trốn thuế và gian lận thuế.

Tập trung vào thu hồi nợ thuế, đôn đốc việc thu hồi các khoản nợ thuế từ doanh nghiệp và cá nhân, đảm bảo sự thu hồi đúng hạn và đầy đủ.

Đặc biệt, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cung cấp hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển, đóng góp hợp pháp vào ngân sách.

Tận dụng gói hỗ trợ và miễn giảm thuế, các biện pháp này có thể ảnh hưởng ngắn hạn đến thu ngân sách, nhưng chúng có thể thúc đẩy phục hồi kinh tế và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường hoạt động.

Hoài Thanh