Licogi 16 bị xử phạt do vi phạm quy định về giá đặt mua cổ phiếu quỹ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Licogi 16 số tiền 70 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Licogi 16 bị xử phạt 70 triệu đồng. (Ảnh: IT)
Công ty Cổ phần Licogi 16 bị xử phạt 70 triệu đồng. (Ảnh: IT)

Ngày 05/8/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 220/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Licogi 16 (Địa chỉ trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Theo đó, Công ty cổ phần Licogi 16, mã chứng khoán LCG, đã đặt lệnh mua ATC 400 cổ phiếu LCG vào ngày 01/10/2018 với giá 9.310 đồng/cổ phiếu và đặt lệnh mua ATC 20.000 cổ phiếu LCG vào ngày 10/10/2018 với giá 9.340 đồng/cổ phiếu, không đúng quy định về giá đặt mua cổ phiếu quỹ.

Khi bị phát hiện sai phạm, doanh nghiệp đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.

Do vậy, với hành vi đặt lệnh giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ với các mức giá nằm ngoài biên độ dao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt Licogi 16 số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung theo Khoản 14 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Được biết, Công ty cổ phần Licogi 16 tiền thân là Công ty xây dựng số 16, là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi) được thành lập theo quyết định số 427/QĐ – BXD ngày 08/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Năm 2006 Công ty Xây dựng số 16 chính chuyển thành Công ty Cổ phần Licogi 16 theo Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 và Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Trong lịch sử hoạt động, Licogi 16 từng bị xử phạt do thực hiện chào bán chứng khoán và phân phối chứng khoán không đúng quy định pháp luật.

Tạ Thành