Xử phạt một cá nhân do lướt sóng cổ phiếu DHA

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vương Ngọc Tuyết số tiền hơn 31 triệu đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 03/8/2020, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 217/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vương Ngọc Tuyết (Địa chỉ: 09 KP Dư Khánh, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cụ thể, Ngày 13/12/2019, bà Vương Ngọc Tuyết mua 5.280 cổ phiếu CTCP Hóa An (mã chứng khoán: DHA), làm tăng số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu từ 732.400 cổ phiếu DHA (4,97%) lên 737.680 cổ phiếu DHA (5,008%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Hóa An.

Ngày 10/02/2020, bà Vương Ngọc Tuyết bán 50.000 cổ phiếu DHA, làm giảm số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu từ 774.250 cổ phiếu DHA (5,257%) xuống còn 724.250 cổ phiếu DHA (4,918%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Hóa An. Tuy nhiên, đến ngày 23/4/2020, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo của bà Vương Ngọc Tuyết.

Như vậy, với bà Vương Ngọc Tuyết đã có hành vi báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Với vi phạm trên, bà Tuyết bị xử phạt số tiền 31.250.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Tạ Thành