10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024
Từ ngày 01/7/2024, sẽ có 10 luật có hiệu lực thi hành. Bài viết dưới đây liệt kê các luật có hiệu lực để người dân nắm rõ và thực hiện đúng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình.
Minh bạch, công khai trong việc hướng dẫn thực hiện chính sách của Luật đất đai 2024

Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 mang đến những cải thiện đáng kể trong việc quy định thu hồi đất, hướng ...

Sáu trường hợp sổ đỏ sẽ bị thu hồi từ 1/8

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8, quy định 6 trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền ...

8 trường hợp không được sang tên sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, luật mới đã quy định điều kiện sang tên sổ đỏ. Những ...

10 điểm (sửa đổi) của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo Luật, người tiêu dùng được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, uy tín, tài sản, bảo vệ thông ...

Từ 1-7, vi phạm giao thông sẽ bị tạm giữ giấy tờ trên VNeID

Từ ngày 1-7, người dân sẽ xuất trình thông tin các giấy tờ liên quan đến người lái và xe cho lực ...

Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định về việc tiếp tục giảm ...

Công ty TNHH Quản lý đất đai Hồ Thật: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

Hiện nay, quản lý đất đai đang là vấn đề được quan tâm và chú trọng không chỉ bởi các cơ quan hành ...

Từ 1/6, cho người khác mượn sử dụng bằng lái xe sẽ bị thu hồi

Từ 1/6 để người khác sử dụng GPLX của mình khi bị phát hiện thì sẽ bị thu hồi. Sau 01 năm kể từ ...

Luật đất đai 2024 – Mở rộng quyền sử dụng đất cho kiều bào

Luật đất đai sửa đổi năm 2024 đã được Quốc hội thông qua, từ đó mở ra cơ hội cho kiều bào. Theo đó, ...

Quy định mới năm 2024 về chuyển nhượng sổ đỏ

Luật Đất đai 2024 đã bổ sung thêm điều kiện sang tên sổ đỏ đối với bên chuyển nhượng là quyền sử ...

Làm rõ hồ sơ dự thầu trong đấu thầu

Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP không quy định bước đối chiếu tài liệu. Tuy nhiên chỉ ...