Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận được dẫn dắt bởi tỷ lệ kết hợp, thu nhập tài chính

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố kết quả hợp nhất cho 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu phí bảo hiểm gộp là 27,3 nghìn tỷ đồng (+ 4,4%) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) là 1,4 nghìn tỷ đồng (+ 6,9%).

Lợi nhuận được dẫn dắt bởi tỷ lệ kết hợp, thu nhập tài chính. Ảnh: IT
Lợi nhuận được dẫn dắt bởi tỷ lệ kết hợp, thu nhập tài chính. Ảnh: IT

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), LNTT 9 tháng đầu năm tăng nhẹ chủ yếu do (1) tăng trưởng 95,4% YoY trong doanh thu phí bảo hiểm khác (bao gồm hoa hồng từ hoạt động nhượng tái bảo hiểm) có thể đến từ tỷ lệ giữ lại thấp hơn và (2) tăng trưởng 38,1% YoY trong thu nhập tài chính thuần một phần bị ảnh hưởng bởi (1) chi phí bồi thường và dự phòng tăng 9,1% YoY và (2) chi phí HĐKD bảo hiểm tăng 10,9% YoY. BVH ghi nhận LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số cao hơn dự báo của VCSC — 1,1 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020 (+ 9,0% YoY, hoàn thành 97,7% dự báo năm 2020) — do thuế suất thấp hơn, ở mức 16,9% (so với 18,3% trong 6 tháng 2020 và 18,1% trong 9 tháng 2019) xuất phát từ mức điều chỉnh giảm của lợi nhuận kế toán và mức thu nhập không chịu thuế khác cao hơn.

Cũng theo VCSC, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng 2020 được báo cáo là 27,2 nghìn tỷ đồng (+ 4,6% YoY, hoàn thành 70,4% dự báo năm 2020 của VCSC) - trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ gốc đạt 20 nghìn tỷ đồng và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ gốc đạt 7,2 nghìn tỷ đồng (+ 9,7% YoY và -7,4% YoY). Doanh thu phí bảo hiểm gốc quý 3/2020 ghi nhận ở mức 9,7 nghìn tỷ đồng (+ 4,3% YoY) - trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ gốc đạt 7,2 tỷ đồng và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ gốc đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+ 11,6% YoY và -12,1% YoY). Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới cho cả nhân thọ và phi nhân thọ không thể hiện trong báo cáo tài chính đã công bố.

Doanh thu phí bảo hiểm thuần 9 tháng 2020 là 24,5 nghìn tỷ đồng (+ 2,9% YoY, hoàn thành 70,5% so với dự báo năm 2020 của VCSC), cho thấy tỷ lệ giữ lại là 89,6% (so với 90,9% trong 9 tháng 2019).

Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ dự phòng trong 9 tháng 2020 lần lượt là 32,1% (-3,1 điểm % YoY) và 56,4% (+8,6 điểm % YoY).

Chi phí dự phòng toán học 9 tháng 2020 ghi nhận ở mức 13,6 nghìn tỷ đồng (+29,5% YoY, hoàn thành 73,9% dự báo năm 2020), phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

Thu nhập tài chính thuần 9 tháng 2020 đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (+ 38,1% YoY, hoàn thành 87,1% dự báo năm 2020 của VCSC).

VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận năm 2020, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Nguồn: Báo cáo VCSC
Nguồn: Báo cáo VCSC

Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ trong 9 tháng 2020 là mức thấp nhất kể từ năm 2016; trong khi đó, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ duy trì ở mức thấp nhưng đã phục hồi từ mức thấp trong giai đoạn 6 tháng 2020.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng âm -7,4% YoY trong 9 tháng 2020 do mức tăng trưởng âm 12,1% YoY trong quý 3. Tuy nhiên, VCSC tin rằng tăng trưởng âm trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ là ý định của ban lãnh đạo nhằm cải thiện hiệu quả của mảng này khi VCSC tiếp tục ghi nhận các tín hiệu tích cực trong tỷ lệ kết hợp của BVH.

Tương ứng, tỷ lệ kết hợp 9 tháng được báo cáo đạt 81,3% (-13 điểm % YoY) - trong đó tỷ lệ thất thoát và tỷ lệ chi phí đạt 50,8% (-18 điểm % YoY) và 30,6% ( +5,4 điểm % YoY). Tỷ lệ thất thoát trong 9 tháng là mức thấp nhất kể từ 9 tháng 2017. Liên quan đến mảng bảo hiểm nhân thọ, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng ghi nhận mức tăng trưởng 1 chữ số đạt 9,7% YoY. Tuy nhiên, tính theo cơ sở hàng quý, tăng trưởng phí bảo hiểm gốc quý 3 ghi nhận mức phục hồi nhẹ 11,6% YoY so với 6,4% YoY trong quý 2.

Thu nhập tài chính 9 tháng tăng mạnh 38,1% YoY chủ yếu nhờ lợi nhuận từ việc bán trái phiếu ghi nhận trong 6 tháng và mức tăng trong số dư tiền gửi đến từ đợt tăng vốn trong quý 4/2019.

BVH ghi nhận thu nhập tài chính gộp 9 tháng đạt 7,2 nghìn tỷ đồng (+25,3% YoY) chủ yếu do (1) mức tăng 28,7% YoY trong thu nhập lãi từ tiền gửi do khoản vốn tăng trong quý 4/2019 và (2) mức tăng 5 lần YoY trong thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán do việc bán trái phiếu trong quý 2.

Tính theo cơ sở hàng quý, thu nhập tài chính gộp quý 3 đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% YoY do (1) mức tăng 25,4% YoY trong thu nhập lãi từ tiền gửi và (2) mức tăng 90% YoY trong thu nhập cổ tức, một phần được bù đắp bởi (1) mức giảm 4,6% trong lãi từ trái phiếu và (2) mức giảm 21,6% YoY trong thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Theo VCSC, VCSC cũng lưu ý rằng số dư trái phiếu thực tế đã tăng ở cả kì hạn dài và kì hạn ngắn - từ mức tổng cộng 30,8 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2020 lên 32,7 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2020, phù hợp với kỳ vọng của VCSC. BVH ghi nhận tăng trưởng thu nhập tài chính ròng 38,1% YoY chủ yếu nhờ (1) mức giảm 26,8% trong chi phí repo và lãi vay và (2) hoàn nhập 32 tỷ đồng chi phí dự phòng (so với chi phí dự phòng 35 tỷ đồng trong 9 tháng 2019).

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành