Bộ Xây dựng: Đẩy nhanh việc lập quy hoạch xây dựng lại chung cư cũ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Bộ Xây dựng: Đẩy nhanh việc lập quy hoạch xây dựng lại chung cư cũ - Ảnh 1

Theo đó, Bộ Xây dựng đánh giá, việc triển khai Nghị định số 69/2021/NĐ-CP tại nhiều địa phương, đặc biệt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều nhà chung cư thuộc diện cần cải tạo, xây dựng lại, vẫn còn chậm so với yêu cầu, mà một trong những nguyên nhân là do chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực có nhà chung cư cũ. 

Để đẩy nhanh tiến độ của nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, khẩn trương thực hiện các phần việc thuộc thẩm quyền. Trong đó, các đơn vị cần tập trung phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại; công bố công khai các thông tin về quy hoạch để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Ban hành các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định...

Trong phương án bồi thường phải thể hiện rõ thời gian thực hiện dự án, thời gian hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thời gian bố trí chỗ ở tạm thời, đặc biệt là thời gian phải bàn giao nhà ở tái định cư để bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân.

Tại Hà Nội, nhằm đầy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ, mới đây, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TP cho biết, UBND TP sẽ không xem xét, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của TP về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (nội dung chủ yếu liên quan đến hệ số K và quy trình lựa chọn nhà đầu tư) theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Riêng tại địa bàn các quận nội đô, nơi có 20 khu chung cư, 69 nhóm chung cư, 209 chung cư cũ độc lập, riêng lẻ cần cải tạo, xây dựng lại, Phòng Quy hoạch nội đô, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng của các quận để cung cấp định hướng, chỉ tiêu quy hoạch liên quan đến các khu chung cư cũ.