Thanh Hóa: Triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm

Trong những tháng cuối năm, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) dự báo còn nặng nề, tỉnh Thanh Hóa sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế trong những tháng cuối năm.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ban hành Công văn số 11465/UBND-KTTC nhằm tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Cục Thuế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế trong những tháng cuối năm theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá,phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu tại từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để kịp thời có các giải pháp quản lý hiệu quả, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND tỉnh giao ở mức cao nhất.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống gian lận hóa đơn, chống thất thu thuế, nhất là thu thuế từ hộ kinh doanh, thuế tài nguyên, hoạt động thương mại điện tử, vàng bạc, thuốc tân dược, ăn uống, bán lẻ, sản xuất vật liệu xây dựng, khoáng sản, sản xuất răm gỗ...Đặc biệt, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp bán hàng không xuất hóa đơn theo quy định, hoàn thuế GTGT không đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn thời gian thông quan cho người dân, doanh nghiệp trong thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với các đơn vị có liên quan để thường xuyên nắm bắt tình hình, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn sớm hoàn thành việc bảo dưỡng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn định kỳ năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị các UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn; đẩy mạnh đấu giá các mặt bằng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh này 9 tháng năm 2023 ước đạt 17.637,5 tỷ đồng, bằng 80,8% dự toán, bằng 71,7% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó, tháng 9 ước đạt 2.075 tỷ đồng, bằng 98,7% so với cùng kỳ). Kết quả một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu như thu từ doanh nghiệp nhà nước ước đạt 1.230 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán và bằng 91,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân khiến kết quả thu thuế đạt thấp so với cùng kỳ, theo Cục thuế Thanh Hóa, là do một số doanh nghiệp lớn có số nộp ngân sách giảm so với cùng kỳ; các nhà máy thủy điện đạt công suất thấp; thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng của năm 2022 nên một số doanh nghiệp còn được khấu trừ thuế chuyển sang năm 2023, dẫn đến số thuế phát sinh nộp ngân sách thấp.

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5.340 tỷ đồng, vượt 22,8% dự toán, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 2.348 tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán, tăng 17,6% so với cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất ước đạt 4.973 tỷ đồng, bằng 70% dự toán, bằng 46,6% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 232,6 tỷ đồng, bằng 42,3% dự toán và bằng 48,7% so với cùng kỳ.

Thuế bảo vệ môi trường ước đạt 925,7 tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán, bằng 64,5% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 706 tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán, bằng 65,4% so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ ước đạt 587 tỷ đồng, bằng 59,9% dự toán, bằng 69,5% so với cùng kỳ.

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa năm 2023 là 35.430 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 21.840 tỷ đồng. Thu từ đất là 7.100 tỷ đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 23 tỷ đồng; thu nội địa khác là 14.717 tỷ đồng.

Hoài Thanh