Việt Nam ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng năm 2023

Theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 262,5 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu  hàng hóa trong tháng 5 ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu  đạt 29 tỷ USD, tăng 4% so với tháng 4 nhưng giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 26,8 tỷ USD, tăng 6% so với tháng trước nhưng giảm 18% so với tháng 5/2022. Cán cân thương mại  tháng 5 ước tính xuất siêu 2,24 tỷ USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 262,5 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 136,17 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 126,37 tỷ USD, giảm 18%. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,56 tỷ USD.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm gần 87% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,77 tỷ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 120,24 tỷ USD, chiếm 88%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 10,79 tỷ USD, chiếm 8%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 3,37 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 24 mặt hàng đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 81% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó 3 mặt hàng có giá trị nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm gần 42%.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 118,3 tỷ USD, chiếm 94%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 50%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 8 tỷ USD, chiếm 6%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 43,4 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất siêu sang Mỹ ước đạt 31,2 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 12,6 tỷ USD, giảm 4%; xuất siêu sang Nhật Bản 521 triệu USD (cùng kỳ nhập siêu 564 triệu USD); nhập siêu từ Trung Quốc 23,6 tỷ USD, giảm 17%; nhập siêu từ Hàn Quốc 10,8 tỷ USD, giảm 38%; nhập siêu từ ASEAN 3,4 tỷ USD, giảm 41%.

Hương Trà (t/h)