Chè Việt Nam chiếm ưu thế tại thị trường Đài Loan

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn nhất cho thị trường Đài Loan trong tháng 1/2023, đạt 800 tấn, trị giá 1,46 triệu USD, giảm 34,7% về lượng và giảm 32,1% về trị giá so với tháng 1/2022.

Thị phần chè của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của thị trường Đài Loan giảm

Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Đài Loan, nhập khẩu chè của thị trường Đài Loan trong tháng 1/2023 đạt 1,88 nghìn tấn, trị giá 5,98 triệu USD, giảm 23,6% về lượng và giảm 17,1% về trị giá so với tháng 1/2022. Giá chè nhập khập khẩu bình quân vào thị trường Đài Loan trong tháng 1/2023 đạt 3.182 USD/tấn, tăng 8,5% so với tháng 1/2022.

Chè Việt Nam chiếm ưu thế tại thị trường Đài Loan - Ảnh 1

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn nhất cho thị trường Đài Loan trong tháng 1/2023, đạt 800 tấn, trị giá 1,46 triệu USD, giảm 34,7% về lượng và giảm 32,1% về trị giá so với tháng 1/2022. Giá chè nhập khẩu bình quân từ Việt Nam đạt 1.823,4 USD/tấn, tăng 4% so với tháng 1/2022. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 42,5% tổng lượng chè nhập khẩu của thị trường Đài Loan, giảm 7,2 điểm phần trăm so với tháng 1/2022.

Đáng chú ý, thị trường Đài Loan tăng nhập khẩu chè từ thị trường Xri Lan-ca trong tháng 1/2023, đây là thị trường cung cấp chè lớn thứ 2 cho thị trường Đài Loan, đạt 431 tấn, trị giá 1,79 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và tăng 6,1% về trị giá so với tháng 1/2022.

Chè Việt Nam chiếm ưu thế tại thị trường Đài Loan - Ảnh 2

Ngoài ra, thị trường Đài Loan còn nhập khẩu chè từ một số thị trường khác trong tháng 1/2023 như Ấn Độ, Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc...

Chè đen là chủng loại chè chính thị trường Đài Loan nhập khẩu trong trong tháng 1/2023, đạt 1,4 nghìn tấn, trị giá 3,9 triệu USD, giảm 25,4% về lượng và giảm 19,8% về trị giá so với tháng 1/2022. Giá chè đen nhập khẩu bình quân đạt 2.822,4 USD/tấn, tăng 7,5% so với tháng 1/2022. Việt Nam, Xri Lan-ca và Ấn Độ là 3 thị trường cung cấp chính chè đen cho thị trường Đài Loan, lượng nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm 76,9% tổng lượng chè nhập khẩu 

Chè Việt Nam chiếm ưu thế tại thị trường Đài Loan - Ảnh 3

Tiếp theo là chè xanh, thị trường Đài Loan nhập khẩu trong tháng 1/2023, đạt 489 tấn, trị giá 2,1triệu USD, giảm 18% về lượng và giảm 11,4% về trị giá so với tháng 1/2022. Giá chè xanh nhập khẩu bình quân đạt 4.204,4 USD/tấn, tăng 8,1% so với tháng 1/2022. Thị trường Đài Loan nhập khẩu chè xanh chủ yếu từ Việt Nam, chiếm 63% tổng lượng chè xanh nhập khẩu.

Xuất khẩu chè trong tháng 2/2023 tăng về lượng và trị giá

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè trong tháng 2/2023 đạt 6,9 nghìn tấn, trị giá 11,3 triệu USD, tăng 16,8% về lượng và tăng 29,1% về trị giá so với tháng 2/2022. Giá chè xuất khẩu bình quân trong tháng 2/2023 đạt 1.641,9 USD/tấn, tăng 10,5% so với tháng 2/2022.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu chè đạt 13,6 nghìn tấn, trị giá 22,6 triệu USD, giảm 7,9% về lượng và giảm 3,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá chè xuất khẩu bình quân đạt 1.664,3 USD/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Chè Việt Nam chiếm ưu thế tại thị trường Đài Loan - Ảnh 4

2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu chè tới thị trường Pa-ki-xtan tăng khá, đạt 5,3 nghìn tấn, trị giá 9,4 triệu USD, tăng 5,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2022. Lượng chè xuất khẩu sang thị trường này luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thị trường chè xuất khẩu. Tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường Đài Loan đạt 1,5 nghìn tấn, trị giá 2,4 triệu USD, giảm 8,1% về lượng nhưng tăng 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Chè Việt Nam chiếm ưu thế tại thị trường Đài Loan - Ảnh 5

Trong 2 tháng đầu năm 2023, chè còn được xuất khẩu tới một số thị trường khác nhưng lượng chiếm tỷ trọng thấp. Trong đó, xuất khẩu chè tới thị trường Nga, In-đô-nê-xi-a, Hoa Kỳ giảm mạnh, nhưng xuất khẩu tới thị trường I-rắc và Trung Quốc, Ả Rập Xê-Út tăng mạnh.

Đáng chú ý, chè xuất khẩu tới thị trường Trung Quốc đạt 426 tấn, trị giá 1,2 triệu USD, tăng 121,9% về lượng và tăng 411,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Việc mở cửa thị trường trở lại sau thời gian dài hạn chế để phòng, chống dịch Covid-19 là yếu tố chính khiến xuất khẩu chè sang Trung Quốc tăng trưởng tốt.

Bảo Anh

Từ khóa:
#h