Cổ phiếu HT1: Giá bán giảm tạo áp lực lên biên lợi nhuận quý 3

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) báo cáo kết quả kinh doanh (KQKD) quý 3/2020 với doanh thu giảm 9% (2 nghìn tỷ đồng) trong khi lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giảm 31% (148 tỷ đồng).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

LNST sau lợi ích CĐTS giảm so với cùng kỳ chủ yếu do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh khi HT1 hạ giá bán trong quý 3/2020 nhằm hỗ trợ sản lượng bán.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của HT1 giảm 12% (5,8 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 13% (462 tỷ đồng). KQKD này thấp hơn dự báo của chúng tôi khi LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2020 của HT1 hoàn thành 67% dự báo cả năm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Do đó, VCSC cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo năm 2020 cho HT1 đã đề cập trong báo cáo cập nhật gần nhất, HT1 [MUA +41,1%] - Kỳ vọng doanh số bán cao hơn và biên LN duy trì, ngày 03/08/2020, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nguồn: VCSC
Nguồn: VCSC

HT1 duy trì sản lượng bán tích cực nhưng thấp hơn kỳ vọng về sự phục hồi mạnh của VCSC. Sản lượng bán xi măng của HT1 đạt 1,7 triệu tấn trong quý 3/2020, đi ngang so với quý 2/2020 và chỉ giảm 2% so với quý 3/2019. Con số này cho thấy HT1 tiếp tục duy trì việc đẩy mạnh doanh số bán và bảo vệ thị phần dù nhu cầu trong nước thấp và cạnh tranh cao. Tuy nhiên, tiến độ bán hàng của HT1 thấp hơn kỳ vọng của VCSC.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng bán xi măng đạt 4,8 triệu tấn, giảm 14% YoY và hoàn thành 68% dự báo cả năm của VCSC là 7,3 triệu tấn.

Biên lợi nhuận gộp trong quý 3/2020 chịu áp lực khi HT1 hạ giá bán nhằm duy trì sản lượng. Biên lợi nhuận gộp quý 3 giảm còn 16,8% so với mức 20,6% trong quý 2/2020 và 19,5% trong quý 3/2019.

Theo ban lãnh đạo của HT1, biên lợi nhuận gộp giảm chủ yếu do giá bán trung bình giảm 5% YoY trong quý 3 do HT1 thực hiện để hỗ trợ tăng trưởng sản lượng bán. VCSC lưu ý rằng giá bán giảm làm giảm các tác động tích cực từ giá than thấp và việc đốt chất thải thay thế một phần lượng than tại một số nhà máy sản xuất của công ty.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành