Sản xuất công nghiệp quý 2/2024 tăng trưởng tích cực

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/6, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 ước tính tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 6,47%; quý 2 tăng 8,55%).

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,67% (quý 1 tăng 7,21%; quý 2 tăng 10,04%), đóng góp 2,14 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 13,26%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,13%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm. Riêng ngành khai khoáng giảm 7,22%, làm giảm 0,24 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Sản xuất công nghiệp quý 2/2024 tăng trưởng tích cực.  
Sản xuất công nghiệp quý 2/2024 tăng trưởng tích cực.  

Tính chung, 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2024 tăng 5,9%; ước quý II/2024 tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 7,32 điểm phần trăm vào mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp; ngành khai khoáng giảm 5,5%, làm giảm 0,86 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 13%, đóng góp 1,16 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,3%, đóng góp 0,10 điểm phần trăm vào mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp.

Xét theo công dụng sản phẩm công nghiệp, 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất của sản phẩm trung gian dùng cho quá trình sản xuất tiếp theo tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước; sản phẩm dùng cho tích lũy và tiêu dùng cuối cùng tăng 8,7%; sản phẩm là tư liệu sản xuất tăng 10,3% (trong đó: công cụ sản xuất giảm 6,1%; nguyên vật liệu tăng 13,2%); sản phẩm tiêu dùng của dân cư tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 6 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic tăng 29%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 19,8%; sản xuất hóa chất, sản phẩm hóa chất tăng 18,5%; sản xuất thiết bị điện tăng 17,8%; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ tăng 17,4%; khai thác quặng kim loại tăng 16,7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 13,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 13%; sản xuất kim loại và dệt cùng tăng 12,6%;chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 12,3%.

Ở chiều ngược lại, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước: Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 11,7%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị giảm 9,2%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 1,7%.Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 6 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Thép thanh, thép góc tăng 34,5%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 18,4%; đường tinh chế tăng 18,2%; thép cán tăng 17,3%; phân hỗn hợp NPK tăng 13,7%; điện sản xuất tăng 12,2%; đường kính tăng 10,7%; sơn hóa học tăng 10,1%; phân ure tăng 9,9%; sữa bột tăng 9%; xăng, dầu các loại tăng 8,9%.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm trước: Khí hóa lỏng (LPG) giảm 18,5%; khí đốt thiên nhiên giảm 16%; tivi các loại giảm 9,6%; dầu thô khai thác giảm 6,6%; bia các loại và sắt, thép thô cùng giảm 4,1%; alumin giảm 3,9%; ô tô giảm 3,2%; điện thoại di động giảm 2,8%; xe máy giảm 1,3%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2024 giảm 4.3% so với tháng trước và tăng 10.5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10.8% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm trước giảm 2.2%).

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30/6/2024 tăng 7.6% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 9.6% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 19.9%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân sáu tháng đầu năm 2024 là 76.9% (bình quân sáu tháng đầu năm 2023 là 83.1%).

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/6/2024 tăng 1.1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3.8% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0.1% so với cùng thời điểm tháng trước và không đổi so với cùng thời điểm năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0.5% và tăng 1.8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1.5% và tăng 4.8%.

Tiến Hoàng