Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4 có dấu hiệu khởi sắc 

Theo báo cáo cập nhật thị trường TPDN tháng 4 của FiinRatings, tính đến ngày 2-5, thị trường TPDN ghi nhận 13 giao dịch phát hành với tổng giá trị 13.900 tỷ đồng từ 6 doanh nghiệp và ngân hàng, tăng 29,1% so với tháng trước và tương đương 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4 có dấu hiệu khởi sắc.  
Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4 có dấu hiệu khởi sắc.  

Theo đó, trong tháng 4, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ là hơn 74.000 tỷ đồng, giảm 24,2% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu ngân hàng tuy giảm 42,3%, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu giao dịch theo ngành. Thanh khoản trung bình ngày trong tháng 4 đạt 3.900 tỷ đồng, tương đương 83,8% tháng trước.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định, áp lực trả nợ đối với nhóm các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2024 và sau vẫn còn nặng nề, đặc biệt là đối với các trái phiếu chậm trả gốc/lãi có thời hạn đáo hạn gốc vào năm 2022 và 2023 và được cơ cấu tối đa 2 năm theo Nghị định 08/2023.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 36.088 tỷ đồng, với 06 đợt phát hành ra công chúng trị giá 8.878 tỷ đồng (chiếm 24,6% tổng giá trị phát hành) và 30 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 27.210 tỷ đồng (chiếm 75,4% tổng số).

Bên cạnh đó, báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, các doanh nghiệp đã mua lại 21,5 tỷ đồng trái phiếu trong tuần đầu tháng 5. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 37.054 tỷ đồng, giảm 29,7% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 43,8% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 16.213 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 180.457 tỷ đồng. Chiếm 41% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 73.736 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 38.097 tỷ đồng (chiếm 21%).

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có một doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi mới trong tháng với giá trị 47 tỷ đồng và 12 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 4 đạt 68.406 tỷ đồng, giảm 25% so với tháng 3/2024. Hầu hết các trái phiếu được giao dịch nhiều nhất đều do nhóm ngân hàng thương mại phát hành. Thanh khoản trung bình ngày trong tháng 4 đạt 3.900 tỷ đồng, tương đương 83,8% tháng trước.

Thời gian gần đây, áp lực nợ xấu, trái phiếu đến hạn năm 2024 khiến nhà đầu tư thận trọng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng minh bạch và phát triển bền vững hơn sau khi có những thay đổi về quy định pháp lý, đem lại những tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sau nhiều thay đổi của thị trường, các nhà đầu tư có những kinh nghiệm nhất định và có xu hướng chuyển dịch về các đợt phát hành trái phiếu có chất lượng tốt. Các tổ chức phát hành đáp ứng được các yếu tố minh bạch về cung cấp thông tin luôn được ưu tiên lựa chọn với việc đáp ứng yếu tố tiếp cận đầy đủ thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh để giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác hơn về khả năng trả nợ và rủi ro của doanh nghiệp.

Tiến Hoàng