Xử phạt Chủ tịch HĐQT K.I.P Việt Nam do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hoa Cương do giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán.

Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam
Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam

Ngày 12/08/2020, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 222/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hoa Cương (địa chỉ: 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cụ thể, ngày 03/07/2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được bản thông báo giao dịch của ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (mã chứng khoán: KIP) về việc đăng ký mua 892.400 cổ phiếu KIP từ ngày 10/07/2019 đến ngày 10/08/2019. Tuy nhiên, từ ngày 21/06/2019 đến ngày 25/06/2019 ông Nguyễn Hoa Cương đã mua 607.700 cổ phiếu KIP

Như vậy, với hành vi giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán, ông Nguyễn Hoa Cương bị xử phạt số tiền 27,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Nguồn: Ủy ban Chứng khoán nhà nước