Xử phạt Trưởng ban kiểm soát S55 vì giao dịch “chui” cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Hiên - Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 5.05.

Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 5.05 bị xử phạt vì hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. (Ảnh: IT)
Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 5.05 bị xử phạt vì hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. (Ảnh: IT)

Ngày 13/8/2020, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Hiên.

Cụ thể, bà Lê Thị Hiên - Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 5.05 (mã chứng khoán: S55) mua 67.000 cổ phiếu S55 và bán 55.600 cổ phiếu S55 từ ngày 14/02/2020 đến ngày 05/3/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Như vậy, bà Lê Thị Hiên đã có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Chiếu theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm e Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Bà Hiên Bị xử phạt số tiền là 40 triệu đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 được thành lập ngày 22/06/2004 trên cơ sở chuyển đổi từ một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Ngày 22/12/2006, cổ phiếu Công ty chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán HN với mã S55. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, nhà ở, thủy điện, thủy lợi, giao thông; khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng...; khai thác quặng sắt, cát đá sỏi...

Tạ Thành