Cổ phiếu TDM: Sản lượng nước phục hồi dù làn sóng dịch COVID-19 thứ hai

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý 3/2020 với doanh thu tăng 13,2% đạt 100 tỷ đồng nhờ sản lượng nước tăng 8,2% YoY và giá bán tăng 5%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giảm 2,3% còn 47 tỷ đồng khi biên lợi nhuận gộp gia tăng không đủ bù đắp cho khoản thu nhập cổ tức thấp hơn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng thu nhập cổ tức giảm do công ty liên kết là Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW) đang chia cổ tức trong quý 4/2020 thay vì quý 3/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu và LNST báo cáo lần lượt đạt 279 tỷ đồng (+10,4% YoY) và 120 tỷ đồng (+5,2% YoY), đến từ tăng trưởng sản lượng nước 5% YoY và chi phí lãi vay thấp hơn có tác động mạnh hơn thay đổi trong chính sách khấu hao (thời hạn khấu hao ngắn hơn).

LNST báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 hoàn thành 53,2% dự báo cả năm của VCSC khi công ty không ghi nhận thu nhập cổ tức từ các công ty liên kết – CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) và CTCP Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW) – trong cùng kỳ.

VCSC lưu ý rằng nếu điều chỉnh dự báo theo thu nhập cổ tức, LNST báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 phù hợp với kỳ vọng của VCSC, hoàn thành 76% dự báo năm 2020. Do đó, VCSC cho rằng không có thay đổi đáng kể cho dự báo cả năm của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nguồn: VCSC
Nguồn: VCSC

Chúng tôi xin trích lại báo cáo phân tích của VCSC như sau:

Tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm phục hồi trở lại trong quý 3/2020

VCSC ước tính TDM ghi nhận tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm quý 3/2020 và 9 tháng đầu năm 2020 lần lượt đạt 8% YoY và 5% YoY.

Tăng trưởng sản lượng mạnh mẽ trong quý 3 phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty tại tỉnh Bình Dương đã quay về mức bình thường sau dịch COVID-19 và tái củng cố kỳ vọng của VCSC cho rằng sản lượng nước thương phẩm sẽ phục hồi trong 6 tháng cuối năm 2020 với giả định tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm đạt 7% trong năm 2020.

VCSC ước tính sản lượng 9 tháng đầu năm 2020 chiếm 72% dự báo cả năm của VCSC.

BWE (công ty liên kết mà TDM sở hữu 38,5% cổ phần) công bố KQKD quý 3/2020 sơ bộ phù hợp với kỳ vọng của VCSC

Trong quý 3/2020, doanh thu và LNST lần lượt đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (+70% YoY) và 138 tỷ đồng (+30% YoY), chủ yếu nhờ tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm đạt 7,8% YoY và giá nước tăng 5% YoY.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu tăng 42% YoY đạt 2,5 nghìn tỷ đồng và LNST tăng 23% YoY đạt 387 tỷ đồng. VCSC chủ yếu cho rằng KQKD mạnh mẽ này đến từ sản lượng nước thương phẩm tăng 8% YoY và giá bán nước tăng khoảng 5%. LNST của BWE trong 9 tháng đầu năm 2020 phù hợp với dự báo của VCSC, hoàn thành 74% dự báo lợi nhuận năm 2020 của VCSC.

TDM duy trì 38,5% cổ phần tại BWE

Ngày 06/10, BWE bán thành công 91% trong 37,5 triệu cổ phiếu chào mua thông qua đấu giá công khai với mức giá trung bình là 25.714 đồng/CP. Theo trao đổi của VCSC với ban lãnh đạo công ty, TDM đã mua 10 triệu cổ phiếu BWE tại phiên đấu giá và thêm 4 triệu cổ phiếu thông qua giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận để duy trì tỷ lệ sở hữu tại BWE. Giá mua trung bình của TDM là khoảng 25.500 đồng/cổ phiếu.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành