Tuyên Quang: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các tầng lớp nhân dân ở huyện vùng cao Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Diện mạo nông thôn của các xã được đổi thay rõ nét.
Diện mạo nông thôn của các xã được đổi thay rõ nét.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang với vai trò nóng cốt đã chỉ đạo MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất hành động, phân công nhiệm vụ triển khai cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua của các hội, đoàn thể để triển khai đồng bộ tới các đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân.

Theo đó, ở huyện vùng cao Lâm Bình, Ủy ban MTTQ từ cấp huyện đến cơ sở đã tổ chức hiệp thương với các tổ chức thành viên xây dựng các công trình, mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiêu biểu như các mô hình: “5 không, 5 sạch gắn với bảo vệ môi trường”, “Vườn rau sạch”, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình “3 không”, “Tổ tự quản an ninh trật tự” của Hội Cựu chiến binh; mô hình “Đoạn đường Thanh niên tự quản”, mô hình “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên; mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi trâu vỗ béo, nuôi cá lồng của Hội Nông dân...

Việc triển khai xây dựng hạ tầng như đường bê tông nông thôn, đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao được chi bộ, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư tuyên truyền, vận động đã giúp nhân dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, từ đó tích cực tham gia hiến đất, góp công để cùng nhau xây dựng. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn được 53 km; bê tông hóa 15 km đường giao thông nông thôn; xây dựng được trên 21 nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Hội Liên hiệp thanh niên huyện Lâm Bình khánh thành công trình cầu thanh niên tại xã Lăng Can
Hội Liên hiệp thanh niên huyện Lâm Bình khánh thành công trình cầu thanh niên tại xã Lăng Can

Cùng với đó, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh đường làng ngõ xóm, giúp nhau phát triển kinh tế cũng đã được Ban Công tác mặt trận ở các khu dân cư thành lập và phát huy có hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Năm 2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Lăng Can đã hướng dẫn Ban Công tác mặt trận ở các khu dân cư thành lập các tổ, nhóm tự quản về bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Sau hơn một năm thực hiện các mô hình, các tổ tự quản đã thu hút được đông đảo người dân tham gia, duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và thay đổi diện mạo nông thôn mới. 

Có thể nói Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của huyện, những vấn đề nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh riêng có của mỗi địa phương.

Qua triển khai cuộc vận động đã phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo khó khăn, thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở; ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể huyện Lâm Bình tích cực chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua sinh hoạt đoàn thể, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, ý kiến của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những giải pháp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiệu quả, bền vững.

Tin rằng, những kết quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sẽ là động lực để tiếp tục vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung và huyện Lâm Bình nói riêng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tạ Thành