Cổ phiếu IMP: Vào giai đoạn tăng trưởng nhanh khi các nhà máy mới đi vào hoạt động

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) đã khánh thành nhà máy theo tiêu chuẩn EU-GMP với công suất thiết kế 265 triệu đơn vị/năm trong tháng 7/2019 và đang chờ đợi nhận được phê duyệt EU-GMP cho một nhà máy khác với công suất chưa được tiết lộ. Hai nhà máy bổ sung thêm cho công suất hiện hữu 1,3 tỷ đơn vị/năm theo tiêu chuẩn WHO-GMP và 225 triệu đơn vị/năm theo tiêu chuẩn EU-GMP.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) công bố báo cáo lần đầu dành cho CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) với khuyến nghị MUA và tổng mức sinh lời dự phóng 40,3%. VCSC cho rằng việc mở rộng công suất theo tiêu chuẩn EU-GMP (tiêu chuẩn sản xuất của EU) sẽ cho phép công ty đón đầu tăng trưởng chi tiêu vào dược phẩm của Việt Nam, đặc biệt là trong kênh bệnh viện đang tăng trưởng nhanh chóng khi các chính sách của Chính phủ đang ưu tiên các công ty dược phẩm trong nước có công nghệ sản xuất tiên tiến.

VCSC dự báo việc mở rộng công suất EU-GMP của IMP sẽ gia tăng đóng góp doanh thu từ kênh bán bệnh viện từ 34% năm 2019 lên 64% năm 2022.

Giá mục tiêu của VCSC tương ứng với P/E dự phóng 2021 đạt 18,5 lần, phù hợp với P/E trung bình 3 năm của các công ty cùng ngành là 18,3 lần, được VCSC cho rằng là phù hợp với triển vọng tích cực của IMP (tốc độ tăng trưởng kép/CAGR EPS 24%/23% trong giai đoạn 2020-2022) so với CAGR trung vị ngành là 15% (theo dự báo chung của Bloomberg).

Rủi ro cho quan điểm của VCSC đưa ra: Cạnh tranh gay gắt tại kênh bán lẻ qua nhà thuốc (chiếm 60% doanh thu sản phẩm tự sản xuất của IMP trong 8 tháng 2020) và kênh bệnh viện (từ các đối thủ tiềm năng mới); các thay đổi chính sách không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến kênh bán hàng qua bệnh viện của IMP.

Công ty nghiên cứu thị trường của Mỹ là IQVIA dự báo ngành dược phẩm Việt Nam sẽ ghi nhận CAGR doanh thu khoảng 8% trong giai đoạn 2019-2023, dẫn dắt bởi kênh bệnh viện. Chi tiêu dược phẩm trên đầu người của Việt Nam có dư địa tăng trưởng lớn khi chỉ đạt mức 41 USD trong năm 2018 so với con số của Trung Quốc là 95 USD và con số trung bình trên toàn cầu là 159 USD, theo IQVIA.

VCSC cho rằng kênh bán hàng bệnh viện (70% doanh thu dược phẩm của Việt Nam trong năm 2018, theo IQVIA) sẽ tăng trưởng nhanh hơn kênh bán hàng nhà thuốc do tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng và các quy định chặt chẽ hơn đối với bán thuốc kê đơn.

Các quy định đem lại lợi ích cho những công ty dược phẩm trong nước có công nghệ sản xuất tiên tiến – như IMP – trong kênh bệnh viện.

Theo Thông tư 15/2019/TT-BTY, hoạt động mua thuốc của các bệnh viện công lập phải thông qua quá trình đấu thầu được phân chia theo tiêu chuẩn chất lượng, trong đó 2 nhóm thuốc cao nhất (chiếm khoảng 60% giá trị gói thầu thuốc generic) được giới hạn cho thuốc đạt chuẩn EU-GMP hoặc tương đương. Các quy định của Việt Nam (cụ thể, Luật dược Việt Nam năm 2016 và Thông tư 03/2019/TT-BYT) cũng ưu tiên các sản phẩm sản xuất trong nước khi có thể hoàn toàn thay thế thuốc nhập khẩu.

Sức khỏe tài chính của IMP dự kiến sẽ cải thiện khi các khoản đầu tư vào công suất mới trong vài năm trước đem lại thành quả. Chủ yếu dựa trên dự báo của VCSC cho rằng CAGR doanh thu sẽ đạt 50% trong giai đoạn 2019-2022 từ kênh bệnh viện, VCSC ước tính hiệu suất hoạt động của các nhà máy theo tiêu chuẩn EU-GMP của IMP sẽ tăng từ khoảng 20% trong năm 2019 lên khoảng 40% trong năm 2022.

Tương ứng, VCSC dự báo chỉ số thu nhập trên vốn đầu tư (ROIC) của IMP sẽ tăng từ 13% trong năm 2019 lên 22% trong năm 2022 trong khi tỷ lệ dòng tiền tự do (DTTD)/vốn chủ sở hữu sẽ tăng từ -0,5% trong năm 2019 lên 6% trong năm 2022.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành